Drogi, mosty i społeczna rada SPZOZ w Lesku podczas wolnych wniosków radnych powiatowych (FILM, ZDJĘCIA)