REKLAMA

Jedziesz za granicę? Uważaj żeby przypadkiem nie zostać przemytnikiem

W ostatnich latach zatrzymano wielu Polaków narkokurierów. To efekt działalności gangów, których ofiarami stają się coraz częściej polscy turyści (rocznie co najmniej pół tysiąca Polaków). Przemytnicy znajdują swe ofiary w restauracjach oraz hotelach. Nawiązują znajomość, a potem proszą o przewiezienie przez granicę paczki albo podrzucają narkotyki do bagażu.

Jak nie stać się ofiarą przemytników narkotyków?

  • nie należy zostawiać swoich bagaży bez dozoru w miejscach publicznych
  • nie należy powierzać swoich bagaży osobom obcym
  • nie należy przyjmować od osób nie w pełni zaufanych żadnych rzeczy w celu przewiezienia przez granicę i przekazania ich później osobom trzecim
  • należy zabezpieczać bagaż, żeby nie było do niego łatwego dostępu np. zamykać walizki na kluczyki
  • w czasie kontroli granicznej należy szczególnie pilnować walizek, aby uniknąć ich celowej podmiany
  • warto stosować zasadę ograniczonego zaufania wobec wyjątkowo atrakcyjnych ofert wyjazdu za granicę

Najważniejsze! Zgłaszać funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, Policji lub Straży Granicznej każda próbę wykorzystania do przewiezienia podejrzanych pakunków.

Zagrożenie karne za przemyt narkotyków

Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kto wbrew przepisom ustawy dokonuje przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, dostawy lub przewozi przez terytorium RP lub terytorium innego państwa środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makową, podlega grzywnie i karze pozbawiania wolności do lat 5.

Przykładowe konsekwencje karne w innych krajach

Władze Kolumbii systematycznie zaostrzają kary za przestępstwa związane z przemytem narkotyków. Zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującego kodeksu karnego, przemyt kokainy w ilości między 100 g, a 2000 g zagrożony jest karą bezwzględnego pozbawiania wolności w wymiarze od 6 do 8 lat oraz karą grzywny w wysokości ponad 50 tys. USD. Złagodzenie kary w postaci zwolnienia warunkowego (bez możliwości opuszczenia Kolumbii) możliwe jest po odbyciu 2/3 zasądzonej kary. Biorąc pod uwagę trudne warunki panujące w zakładach karnych, niezbędna jest stała pomoc finansowa i materialna ze strony rodziny.

Kraje, w których za przemyt narkotyków, turystów skazuje się na karę śmierci: Tajlandia, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Malezja czy Wietnam.

fot. archiwum KAS

Źródło: Służba Celno-Skarbowa

04-08-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: