REKLAMA

LESKO: Sesja absolutoryjna w mieście (PORZĄDEK OBRAD)

LESKO / PODKARPACIE. Na 4 czerwca w Lesku zaplanowano w mieście sesję absolutoryjną. Obrady rozpoczna sie o godzinie13:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

 

Proponowany następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwał:
1/ Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
2/ Uchwała w sprawie absolutorium.
3/ Uchwała w sprawie stanowiska dokumentacyjnego – „Na Oszczaczu.”.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

 

16

25-05-2018