MIASTO: Budżet uchwalony. Nie było jednomyślności (RETRANSMISJA)


LESKO24.PL / PODKARPACIE. W środę 28 grudnia Rada Miejska w Lesku uchwaliła budżet na 2017 rok. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 9 radnych, odmienne zdanie miało trzech, zaś dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Zobacz retransmisję z obrad.

OGLĄDAJ NA ŻYWO

Poniżej prezentujemy porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podziękowanie za wieloletnią współpracę Panu Władysławowi Teśniarzowi – Kapelmistrzowi Orkiestry Dętej przy Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
  – Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
  – Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
  – Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lesko na 2017 rok.
  – Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko
  – Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat drogą bezprzetargową nieruchomości położonej w Lesku, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z działek o numerach 660/30, o pow. 18 m² i 660/31, o pow. 18 m² uwidocznione w księdze wieczystej KS1E/00014776/8, z przeznaczeniem pod garaże.
  – Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

01Foto: archiwum Lesko24.pl


Komentarzy: 3 do “MIASTO: Budżet uchwalony. Nie było jednomyślności (RETRANSMISJA)”

 1. strasznie młode to prezydium w Lesku :) pisze:

  strasznie młode to prezydium w Lesku 🙂

  1
  0
  • HHEHEH pisze:

   to sesja czy koncert orkiestry dętej ?

   1
   1
  • CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM pisze:

   3 PUNKT SESJI: Podziękowanie za wieloletnią współpracę Panu Władysławowi Teśniarzowi – Kapelmistrzowi Orkiestry Dętej przy Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku.

   3
   1