REKLAMA

LESKO24.PL: O Centrum Pomocy Rodzinie i Funduszu Rehabilitacyjnym na najbliższej sesji starostwa powiatowego

LESKO / PODKARPACIE. W środę, 12 października odbędzie się sesja Starostwa Powiatowego w Lesku. Podczas obrad podjęta będzie dyskusja na temat Centrum Pomocy Rodzinie oraz Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Początek sesji zaplanowano na godzinę 13.00 w sali posiedzeń.

1

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje radnych
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku,
2) zmieniająca uchwałę Nr XIX.95.2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. w Powiecie Leskim,
3) w sprawie przeprowadzenia procedury wyboru biegłego rewidenta do zbadania bilansu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za rok 2016,
4) w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXV.114.2016 dotyczącej zmiany Statutu Powiatu Leskiego,
5) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Leskiego.
8. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
11. Zakończenie sesji.

11-10-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: