REKLAMA

Mistrzowie Mowy Polskiej uczą się w Lesku (ZDJĘCIA)

LESKO / PODKARPACIE. 21 września w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się jubileuszowa, piętnasta Gala Finałowa Programu Mistrz Mowy Polskiej. Akademia Mistrzów Mowy Polskiej, skupiająca laureatów Programu z lat poprzednich, wybrała placówkę – spośród pięciu nominowanych – która uzyskała tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej.

Wyróżnienie to trafiło w ręce Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. Tytuł Mistrza Mowy Polskiej, decyzją Jury Programu, otrzymały trzy osoby: Janusz Kukuła, Grzegorz Miecugow, Magdalena Zawadzka.

56005f655b6cb_p

W głosowaniu publiczności, tytuł Vox Populi zdobyli: Piotr Hankus (w kategorii Mistrz Mowy Polskiej) i Szkoła Podstawowa nr 29 im, Jana Kochanowskiego w Łodzi (Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej).

Nowa kategoria w plebiscycie – Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej- została powołana do życia w 2011 roku. Tytuł ten nadawany jest inicjatywom, placówkom lub instytucjom życia publicznego, które pielęgnują, kultywują i promują najlepsze wzorce polszczyzny. Podczas Gali Finałowej nagrodę odbierała Dyrektor Jadwiga Szylak. Towarzyszyli jej krasomówcy Kaja Hrabal i Grzegorz Płaza oraz oraz nauczycielka języka polskiego Beata Brajewska.

56005f5edfe7a_p

Kaja i Grzegorz w swojej prezentacji pochylili się nad znaczeniem i możliwościami słowa kiedyś i dziś. Ich wypowiedź wywołała żywą reakcję wśród zebranych, uwieńczoną wieloma gratulacjami. Dyrektor natomiast w krótkim przemówieniu podkreśliła wartość trudu wkładanego w pracę z młodzieżą, Swoje wystąpienie zakończyła słowami C.K. Norwida: „Piękno na to jest, by zachwycało – do pracy. Praca, by się zmartwychwstało.” O leśną oprawę wypowiedzi laureatów z Leska zadbali Sygnaliści Myśliwscy z ZSL. Reprezentacja TL wzbudziła zainteresowanie nie tylko wystąpieniami, ale też mundurem – strojem obowiązującym na co dzień zarówno uczniów jak i nauczycieli, podkreślającym charakter kształcenia i przynależność do wieloletnich leśnych tradycji.

56005f625da3a_p

Zaangażowanie nauczycieli pracujących w technikum owocowało i owocuje wciąż. Szkoła od lat bowiem rozwija talenty literackie i krasomówcze czego odzwierciedleniem są czołowe miejsca w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich zajmowane rokrocznie przez uczniów. Technikum może też poszczycić się absolwentami noszącymi zaszczytny tytuł Mistrza Mowy Polskiej. Są to Adrian Wiśniowski i Edward Marszałek. A codzienność? To współpraca z młodymi wrażliwymi ludźmi, próba dotykania słowem sedna rzeczy, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za znaczenie słów i wypowiedzi. Tytuł obliguje wszystkich pedagogów do do tego, by kontynuować swoje dzieło, godnie kształtując najlepsze wzorce kulturowe i językowe, by „kuć słowo, póki gorące” – jak na Kuźnię przystało.

56005f7279b41_p

DSC_0308

materiał nadesłany

25-09-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym: