REKLAMA

Ośrodek wychowawczy dla chłopców powstaje w Lesku. Będą protesty społeczne?

W Lesku od 1 września 2013 roku ma powstać Niepubliczny Ośrodek Wychowawczy. Opieką i edukacją objętych tu będzie maksymalnie 48 chłopców wieku do lat 18.

Ośrodek w Lesku uruchamia spółka. Powstanie ośrodka jest obecnie na etapie uzgadniania z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zgodnie z planami ośrodek ma zacząć funkcjonować od nowego roku szkolnego.

Dorota Mękarska

Do leskiej placówki będą trafiać nieletni na mocy postanowień sądowych. Wskazania do poszczególnych placówek są wystawiane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, który jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

Nauka życia zgodnie z prawem i normami społecznymi

Leski ośrodek będzie placówką realizującą zadania na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz funkcjonującą na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Co ważne, ogólnopolski system kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych resortu edukacji ma charakter centralny dla całego kraju. Oznacza to, że do Leska mogą być kierowani chłopcy z całej Polski, a nie tylko z województwa podkarpackiego.

W Lesku będzie drugi ośrodek na Podkarpaciu
Ośrodki wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. W tego typu placówkach wychowankowie są przygotowywani do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Do końca 2012 roku w Polsce funkcjonowały 85 placówki wychowawcze przeznaczone dla młodzieży, w tym 21 dla dziewcząt i 44 dla chłopców. Oprócz ośrodków resocjalizacyjnych mamy również placówki resocjalizacyjno-rewalidacyjne, w których opiekę i edukację znajdują młodzi ludzie upośledzeni w stopniu lekkim.

Na Podkarpaciu mamy tylko jeden ośrodek wychowawczy. Mieści się on w Lubaczowie. Prowadzi go powiat.

Pracę w ośrodku znajdzie blisko 30 osób

Leski ośrodek powstaje na bazie zlikwidowanej szkoły drzewnej. Powiat próbował sprzedać budynek, ale choć ogłoszono kilka przetargów, bez skutku.

Obecnie jest wstępna zgoda władz powiatu leskiego na wydzierżawienie przez spółkę tego obiektu. Jednakże nie wyklucza się jego sprzedaży. Od tego uzależnione są plany spółki, by nadbudować piętro, gdzie zostanie utworzony internat.

W ośrodku zatrudnienie ma znaleźć 25 nauczycieli-wychowawców i kilka osób z obsługi. W zeszłym tygodniu, w piątek, na stronie Starostwa Powiatowego w Lesku opublikowano ofertę pracy, a już spłynęło kilkanaście podań.

Do pracy w ośrodku poszukiwani są nauczyciele przedmiotów kierunkowych, z dodatkowych wykształceniem z zakresu resocjalizacji lub socjoterapii oraz wychowawcy, z takimi samymi kwalifikacjami. Dobrze widziane jest też doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Leski ośrodek będzie funkcjonował całodobowo, w oparciu o pobliską bursę. Prawdopodobnie na początek trafi do niego około 20 wychowanków.

Mieszkańcy: dlaczego nas nie poinformowano?

Nie wszyscy akceptują jednak pomysł utworzenia w tym miejscu ośrodka wychowawczego. Jak dowiedział się portal esanok.pl, w Lesku powstała grupa inicjatywna, która zbiera podpisy pod petycją dotycząca lokalizacji ośrodka. Autorzy petycji uważają, że umiejscowienie placówki o takim charakterze w pobliżu innych szkół, a także bursy i budynków mieszkalnych, nie jest dobrym rozwiązaniem.

Nie jesteśmy przeciwko resocjalizacji, ale dlaczego tego tematu nie konsultowano z mieszkańcami? – pyta jedna z leszczanek.
– Opinia publiczna powinna być o takiej sprawie poinformowana.

 

To w tym budynku ma powstać Niepubliczny Ośrodek Wychowawczy

Źródło: www.Lesko24.pl

20-05-2013