REKLAMA

Policjanci apelują: Wypalanie traw to szkoda dla środowiska, zdrowia i życia

BIESZCZADY / PODKARPACIE. Kiedy z pól i łąk znika śnieg, rozpoczyna się okres wypalania traw. Należy pamiętać, że wypalanie suchej roślinności jest niezgodne z prawem, szkodzi środowisku, a przede wszystkim stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia.

Pamiętajmy, po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, ogień bardzo często wymyka się spod kontroli i przenosi na pobliskie lasy oraz zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dorobek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie.

Za powstawanie pożarów traw, łąk i nieużytków najczęściej odpowiedzialny jest człowiek. Nadal bowiem panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej roślinności. Nic bardziej błędnego. Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami, zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

Przepisy, które zabraniają wypalania traw:
KODEKS WYKROCZEŃ, art. 82 § 1 pkt 7 „kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

KODEKS KARNY, art. 163 § 1„ kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10″,
natomiast według art. 164 § 1 „kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Bieszczadzcy policjanci apelują o rozsądek! Zanim podpalisz trawę, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych.  Zareaguj i powiadom odpowiednie służby, gdy zauważysz pożar!

źródło: KPP Ustrzyki Dolne

wypalanie traw

19-03-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym: