REKLAMA

Studia w Sanoku? Zobacz, czym możemy Cię zaskoczyć!

SANOK / PODKARPACIE. Jeśli zastanawiasz się, jakie studia wybrać, a niekoniecznie – z różnych względów – chcesz wyjeżdżać daleko od domu, sanocka PWSZ ma dla Ciebie atrakcyjną, wciąż poszerzaną, ofertę edukacyjną. W tym roku jest to jedenaście kierunków licencjackich i inżynierskich, dwa magisterskie, studia podyplomowe, do tego rozbudowany system stypendiów naukowych, socjalnych i innych, e-learning, indywidualna organizacja i tok studiów, brak ograniczeń wiekowych dla kandydatów i – żeby było już naprawdę łatwo – rekrutacja elektroniczna.

Na studiach licencjackich uczelnia oferuje praktyczną naukę zawodu z dużymi możliwościami znalezienia pracy po ich zakończeniu, gdyż jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa szczególny nacisk kładzie na praktyczną stronę edukacji. Czuwają nad tym nie tylko władze uczelni i dyrektorzy poszczególnych instytutów, ale i uczelniane Biuro Karier, Promocji i Współpracy, organizując targi pracy, wyjazdy na stypendia, spotkania z pracodawcami, a także monitorując losy absolwentów i oferując im szeroko zakrojoną pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.

1

Studia licencjackie:

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
– rytmika w edukacji i wychowaniu
– zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce estradowej
EKONOMIA
– bez specjalności
– ekonomika handlu i sprzedaży
– rachunkowość i podatki – NOWOŚĆ!
NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA
– bez specjalności
– grafika komputerowa
– fotografia i film
PEDAGOGIKA
– edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
– logopedia i terapia pedagogiczna
– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
PIELĘGNIARSTWO  (od roku akademickiego 2016/2017 uczelnia proponuje na tym kierunku płatne praktyki)
PRACA SOCJALNA
– praca socjalna z opieką instytucjonalną i środowiskową
– praca socjalna z opieką nad osobą starszą i niepełnosprawną
– praca socjalna z resocjalizacją
RATOWNICTWO MEDYCZNE

3

Na czterech kierunkach studiów inżynierskich do wyboru są przyszłościowe specjalizacje – za programami nauczania i ich tworzeniem stoją tu solidne badania rynku pracy i ścisła współpraca z lokalnymi pracodawcami. Absolwenci kierunków inżynierskich to poszukiwani i cenieni na rynku specjaliści, zawierający kontrakty o pracę często jeszcze przed ukończeniem studiów.

Studia inżynierskie:

GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH 
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
– zarządzanie jakością produkcji
– logistyka w przedsiębiorstwie
– informatyka stosowana w budowie maszyn
– mechatronika z informatyką
– programowanie i obsługa obrabiarek CNC
ROLNICTWO
– doradztwo rolniczo-ekonomiczne
– monitoring i kształtowanie środowiska rolniczego
GOSPODARKA ZASOBAMI NA OBSZARACH WIEJSKICH
– menadżer spółdzielczości
– lider samorządu

Od zeszłego roku PWSZ kształci także magistrów – w tej chwili studia magisterskie podjąć mogą licencjaci pielęgniarstwa i pracy socjalnej.

Studia magisterskie:

Pielęgniarstwo
Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania

Sanocka uczelnia oferuje także studia podyplomowe. Jest w czym wybierać – sprawdź, czy znajdziesz coś, co umożliwi Ci podniesienie bądź zmianę kwalifikacji zawodowych.

Studia podyplomowe:

 • Bezpieczeństwo żywności
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Edukacja medialna i kulturalna (film, teatr, nowe media, sztuki plastyczne)
 • Edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychopedagogiczną
 • Komputerowe sterowanie obrabiarkami numerycznymi CNC
 • Komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego
 • Oligofrenopedagogika
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną (z przygotowaniem pedagogicznym)
 • Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych
 • Socjoterapia i profilaktyka społeczna
 • Spółdzielczość w nowych warunkach ekonomicznych
 • Stosowana psychologia sportu
 • Zarządzanie i rozwój zasobów wiejskich w PROW 2014-2020
 • Zarządzanie jakością TQM
 • Zarządzanie placówką oświatową
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji

Oferta edukacyjna sanockiej PWSZ to także kursy i szkolenia, umożliwiające szybkie podniesienie kwalifikacji.

Kursy i szkolenia

 • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
 • Szkolenie w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
 • Szkolenie w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
 • Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • Szkolenie na asystenta rodziny

Ci, którzy mają porównanie, twierdzą, że PWSZ w Sanoku zaskakuje na plus – rzetelnością przekazywanej wiedzy, indywidualnym podejściem do studentów, no i – co nie jest bez znaczenia – tym, że pracownicy uczelni kojarzą większość studentów z imienia i nazwiska. Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś – daj szansę rodzimej uczelni.

2

Źródło: PWSZ Sanok

11-07-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: