REKLAMA

Symbolika Zawodu Pielęgniarki – uroczystość w PWSZ Sanok

16 maja 2016 roku o godzinie 11.00  w Centrum Sportowo-Dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im J. Grodka w Sanoku odbędzie się uroczystość Symboliki Zawodu Pielęgniarki. Podczas uroczystości studenci II roku kierunku pielęgniarstwo otrzymają czepek pielęgniarski będący symbolem identyfikującym studentów z zawodem, jaki będą wykonywali w przyszłości. Symbol zawodu otrzyma 52 studentów.

Zaproszonym gościem jest mgr Krystyna Wolska-Lipiec, przewodnicząca Głównej Komisji Historycznej i Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego w Warszawie, która wygłosi wykład pt.: Nasze korzeni.

symbolika_1

W trakcie uroczystości obecni będą m.in.: władze miasta i powiatu, władze uczelni, zaproszeni goście, przedstawiciele publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, przedstawiciele samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz wolontariatu, ponadto przedstawiciele innych instytucji współpracujących z Zakładem Pielęgniarstwa oraz społeczność akademicka.

Ważnym elementem uroczystości będzie złożenie ślubowanie i przyjecie symbolu zawodowego. W trakcie uroczystości studenci zostaną wyróżnieni za bardzo dobre wyniki w nauce oraz aktywną pracę w Studenckim Kole Wolontariatu i Studenckim Kole Naukowym Pielęgniarek. Na zakończenie uroczystości odbędzie się cześć artystyczna, którą przygotowali nauczyciele i studenci z Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej PWSZ im. J. Grodka w Sanoku.

symbolika_2

materiały nadesłane

12-05-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: