REKLAMA

Uczelnia Państwowa w Sanoku podpisała porozumienie z Zakładem Karnym w Łupkowie

W Sali Senackiej Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku podpisano  porozumienie o współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Łupkowie, a sanocką Uczelnią. Porozumienie z ramienia Zakładu Karnego i Uczelni podpisali ppłk Janusz Wańcowiat – Dyrektor Zakładu oraz dr inż. Mateusz Kaczmarski – Rektor Uczelni.

   

Celem porozumienia jest wzajemna współpraca w realizacji celów Zakładu Karnego w Łupkowie związanych prowadzeniem oddziaływań resocjalizacyjnych, w tym w szczególności działalności kulturalno – oświatowej i sportowej oraz realizacji celów Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej i naukowej.

Uczestnictwo Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, w realizacji porozumienia ma na celu wsparcie oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzonych przez administrację Zakładu Karnego

w Łupkowie wobec osób pozbawionych wolności w zakresie ich readaptacji społecznej poprzez podejmowanie wspólnych działań zmierzających do ograniczenia zjawiska patologii, przestępczości i wykluczenia społecznego, a także kształtowania u osób pozbawionych wolności postaw prospołecznych, rozwoju osobowości, rozwijania i modelowania talentów i umiejętności. Natomiast udział w porozumieniu Zakładu Karnego w Łupkowie ma na celu umożliwienie praktycznej realizacji przez kadrę i studentów Uczelni koncepcji teoretycznych wykorzystywanych w pedagogice, pracy socjalnej resocjalizacji i bezpieczeństwie wewnętrznym.

Źródło: materiały nadesłane 


28-05-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym: