REKLAMA

DZISIAJ: Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Lesku

LESKO / PODKARPACIE. Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku zawiadamia, że XLIV sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 26 czerwca (poniedziałek) o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ulicy Parkowej 1. Prezentujemy porządek obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
  • Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2016 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
  • Uchwała w sprawie absolutorium.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

lesko

materiał nadesłany

26-06-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: