REKLAMA

90 miejsc pracy odpłatnej dla osadzonych w Uhercach Mineralnych (FOTO)

W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych w roku 2017 rozpoczął się pilotażowy projekt zatrudnienia osób pozbawionych wolności w obiekcie zaadaptowanym na halę produkcyjną. W pierwszej fazie projektu pracą została objęta kilkunastoosobowa grupa osadzonych. Stanowiło to punkt wyjścia do kolejnych działań zmierzających do zaadaptowania niewykorzystanych przestrzeni na terenie Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych. Inicjatywa okazała się sporym sukcesem.

SumiRiko w Uhercach Mineralnych

Przełom przyniósł początek 2018 roku, kiedy PIGB Carpatia nawiązała współpracę z SumiRiko Polska Sp. z o.o. wchodzącą w skład grupy Sumitomo Riko Limited. Siedziba firmy wraz z największym zakładem produkcyjnym mieści się w Wolbromiu. W 2013 roku w pobliskim Zagórzu uruchomiony został jej drugi oddział. Finalnie przedsiębiorstwo wyraziło wolę zatrudnienia osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

W krótkim czasie PIGB Carpatia przystąpiła do prac remontowych, których celem było zaadaptowanie budynku po starej kotłowni na funkcjonalną halę produkcyjną zgodną ze standardami przedsiębiorstwa.

Zatrudnienie niewielkim kosztem

Prace modernizacyjne obiektu wykonywali osadzeni w ramach współpracy z PIGB Carpatia.

– Aktualny koszt przystosowania obiektu pod potrzeby kontrahenta zamknął się w kwocie 150 tysięcy złotych. Do wykonania zostało jeszcze kilka prac wokół budynku, które będą miały na celu usprawnienie procesu produkcji zgodnie z sugestiami naszego japońskiego partnera – mówił dyrektor PIGB Carpatia Maciej Szewczyk.

Obecnie w SumiRiko zatrudnionych jest 78 osadzonych, zaś docelowo pracę wykonywać będzie 90 osób pozbawionych wolności.

– W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy jednostką a PIGB Carpatia udaje się wykorzystywać jej istniejący potencjał. Bez milionowych nakładów możliwe jest zatrudnienie tak dużej ilości osadzonych. Mam nadzieję, że ta dobra praktyka pozwoli Okręgowemu Inspektoratowi w Rzeszowie osiągać w skali kraju pozytywne wyniki w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności – komentował płk Marek Grabek, dyrektor rzeszowskiego Inspektoratu.

W popołudniowej uroczystości otwarcia zaadaptowanej hali produkcyjnej poza wspomnianymi płk. Markiem Grabkiem oraz dyrektorem Maciejem Szewczykiem uczestniczyli poseł na Sejm RP dr Piotr Uruski, wójt gminy Olszanica Krzysztof Zapała, były zastępca dyrektora PIGB Carpatia Damian Biskup, prezes zarządu SumiRiko Polska Kazuhiro Kato, dyrektor zagórskiego oddziału SumiRiko Lesław Witek, dyrektor ośrodka Caritas w Myczkowcach ks. Bogdan Janik oraz proboszcz parafii w Uhercach Mineralnych Edward Stopyra.

Więźniowe do pracy!

Program Praca dla Więźniów został zainicjowany przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w 2016 roku. Realizowany jest przez Służbę Więzienną jako wspieranie szeroko rozumianej readaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej osób przebywających w jednostkach penitencjarnych.

– Ministerialny program Praca dla Więźniów bazuje na trzech filarach: budowie hal produkcyjnych przy zakładach karanych i aresztach śledczych, rozszerzenia zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz zastosowania ulg dla przedsiębiorców zatrudniających osadzonych. Cieszę, się że w Zakładzie Karnym w Uhercach jak i w całym Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Rzeszowie przebiega wzorcowo – mówił w trakcie uroczystości dr Piotr Uruski.

Na dzień 31.08.2018 roku 421 osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym pozostaje zatrudniona, co stanowi 78,25% populacji osadzonych. W 2016 roku w chwili wdrożenia programu Praca dla Więźniów powszechność zatrudnienia wynosiła 43,75%.

– Aktualnie 203 osadzonych pozostaje zatrudnionych odpłatnie. W tym 116 za pośrednictwem PIGB Carpatia. Ponadto skazani pracowali przy budowie sanockiego basenu oraz pozostają w zatrudnieniu na rzecz samej Carpatii. Warto wspomnieć również o pozostałych kontrahentach, u których pracę znalazło 24 osoby pozbawione wolności – analizował podczas prezentacji zatrudnienia w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych zastępca dyrektora mjr Marek Filipowicz.

Skazani wykonują również prace nieodpłatne na rzecz środowiska lokalnego. Zatrudnieni są między innymi w ośrodku Caritas w Myczkowcach oraz w pobliskich parafiach.

– Pozostajemy w stałym kontakcie z przedsiębiorcami oraz samorządowcami z naszego otoczenia. Praktycznie każdego dnia otrzymujemy zapytania o program Pracy dla Więźniów. Przekłada się to na zainteresowanie współpracą w ramach tworzonej w Olszanicy strefy ekonomicznej. W najbliższym czasie do zatrudnienia skierujemy kolejnych skazanych – podsumowywał dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych ppłk Mariusz Kocaj.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Michał Bąk


05-09-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym: