REKLAMA

Afrykański pomór świń zagraża podkarpackim hodowlom?

APEL Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Afrykański pomór świń – nie zagraża ludziom, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw utrzymujących świnie.

Choroba ta ostatnio intensywnie szerzy się w Polsce i w Państwach sąsiednich. Stwierdzenie ognisk tej choroby powoduje duże straty finansowe oraz blokuje obrót, handel i eksport trzody chlewnej i wieprzowiny.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety powodem jej szerzenia bywa także  człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:
– zgłaszanie zachorowań i padnięć  świń oraz znalezionych padłych dzikich zwierząt  do lekarza weterynarii,
– kupowanie świń wyłącznie z pewnego  źródła,
– utrzymywanie świń w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
– stosowanie tylko pasz zabezpieczonych przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
– wykładanie mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami  z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Jednocześnie informujemy, że przestrzeganie wymienionych zasad przyczyni się do ochrony gospodarstw przed tą chorobą, a w razie jej wystąpienia, umożliwi otrzymanie odszkodowań rekompensujących straty.

piglet

PUW

19-07-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: