REKLAMA

Bezpieczeństwo zdrowotne najmłodszych. Oddano do użytku zmodernizowaną Klinikę Noworodków (ZDJĘCIA)

PODKARPACIE. Oddano do użytku zmodernizowaną Klinikę Noworodków w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Oddział został przebudowany przy wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Udział w otwarciu nowoczesnej kliniki wziął marszałek Władysław Ortyl.

Cieszy mnie fakt, że nasze województwo zyskało nowoczesną klinikę, pozwalającą na leczenie noworodków. Ta modernizacja była konieczna, bo dotychczasowe uwarunkowania konstrukcyjne nie pozwalały na wprowadzanie nowoczesnej aparatury, co skutkowało trudnościami w rozwoju i wprowadzaniu nowych technologii. Mając to na uwadze wsparliśmy tę inwestycję kwotą ponad siedmiu milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz kwotą ponad jednego miliona złotych z budżetu województwa – mówił marszałek Władysław Ortyl.

W otwarciu kliniki uczestniczyli także: Ewa Leniart, wojewoda podkarpacka oraz parlamentarzyści z terenu Podkarpacia, w tym posłowie na Sejm RP – Tadeusz Chrzan, Andrzej Szlachta oraz Kazimierz Gołojuch.

W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane i modernizacyjne oraz zakupiono wyposażenie medyczne, w tym: nowoczesne inkubatory hybrydowe dla noworodków, kolumny przyłóżkowe, system monitorowania pacjenta, system nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków oraz łóżeczka. Jednocześnie wyposażono oddział w niezbędny sprzęt i meble.

Koszt modernizacji kliniki wyniósł ponad 11,6 mln złotych, z czego środki z RPO WP stanowiły ponad 7,7 mln złotych. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 2,6 mln złotych, a z budżetu województwa 1,2 mln złotych.

Zadowolenia z faktu oddania do użytku kliniki nie kryła Barbara Rogowska, dyrektor Szpitala nr 2 w Rzeszowie.

Klinika liczy dziewięć najnowocześniejszych stanowisk intensywnej terapii, w tym jedno miejsce izolowane oraz szesnaście miejsc opieki ciągłej i pośredniej dla noworodków. Znajdują się tu najnowocześniejsze w Polsce urządzenia między innymi do monitorowania optymalnej wentylacji, inkubatory, respiratory, czy systemy nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków. Zakup tych urządzeń i zwiększenie zatrudnienia umożliwiło utworzenie dodatkowych miejsc intensywnej terapii oraz wprowadzenie precyzyjnego i spersonalizowanego leczenia najmłodszych pacjentów – mówiła dyrektor.

Przebudowa Kliniki Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka na potrzeby Centrum Perinatologii, jest jedną z trzech części projektu poprawiającego jakość i dostępność do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie, zrealizowanych w ramach RPO WP 2014-2020. Wcześniej, bo w ubiegłym roku zakończono dwie pierwsze części projektu i oddano je do użytku, w ramach których przebudowano i wyposażono trzy sale operacyjne wraz z pomieszczaniami towarzyszącymi oraz zmodernizowano i wyposażono pomieszczenia Kliniki Gastroenterologii.

Wartość całego projektu, wszystkich trzech jego części, wyniosła prawie 29,2 mln złotych, z czego środki z RPO WP stanowiły ponad 19,3 mln złotych. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 6,7 mln złotych, a z budżetu województwa 2,7 mln złotych.

Podczas otwarcia kliniki zaprezentowano również możliwości karetki typu „N”, którą Szpital Nr 2 zakupił jeszcze w 2021 roku. Od lipca bieżącego roku szpital realizuje umowę z NFZ, w tym zakresie, w godz. od 7:00 do 19:00. Natomiast godziny nocne zabezpiecza druga karetka neonatologiczna i szpital Pro Familia.

Fotoram.io(27)

​Karetka została wyposażona w specjalistyczny inkubator na podstawie z zawieszeniem hydropneumatycznym, który ogranicza wstrząsy podczas transportu wcześniaków i noworodków, a także komplet sprzętu medycznego, w tym między innymi: respirator transportowy, pompy infuzyjne, nawilżacze, ssaki oraz kardiomonitor. Koszt zakupu karetki wyniósł 1,1, mln złotych, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 880 tys. złotych, a z budżetu województwa 220 tys. złotych.

Zespół karetki stanowią – lekarz neonatolog oraz ratownik medyczny/pielęgniarka/położna. Zespół sanitarny typu „N” – neonatologiczny pomaga w nagłym pogorszeniu stanu zdrowia dziecka od jego urodzenia do ukończenia czwartego tygodnia życia, a w przypadkach uzasadnionych medycznie do końca pierwszego roku życia dziecka. Karetka pozwala na transport sanitarny, przy użyciu zestawu inkubatora transportowego.

źródło: UMWP;

 

09-12-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym: