REKLAMA

BIESZCZADY: Będą szukać ropy i gazu. PGNiG i ORLEN łączą siły

BIESZCZADY / PODKARPACIE. Zapadlisko przedkarpackie, występujące między innymi w Bieszczadach to teren, który jest jednym z najbardziej perspektywicznych, jeżeli chodzi o złoża gazu ziemnego i ropy naftowej. Od lat dokumentuje się złoża właśnie w tym rejonie. PGNiG oraz ORLEN postanowili wspólnie poszukać tych najbardziej bogatych złóż.

„Celem wspólnych operacji jest poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Karpat. Na mocy zawartego porozumienia ORLEN Upstream obejmie 49% udziałów w ośmiu blokach koncesyjnych o wspólnej nazwie projektowej „Bieszczady”. Umowa zakłada realizację uzgodnionego przez partnerów programu prac” – czytamy w komunikacie wydanym przez firmy.

– Wierzę, że pozyskanie krajowego partnera oferującego zarówno współfinansowanie, jak i doświadczenie w zakresie akwizycji i interpretacji danych geologicznych otworzy drogę do kolejnych koncepcji poszukiwawczych dla tego obszaru – powiedział Zbigniew Skrzypkiewicz, wiceprezes Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia, PGNiG SA.

Osiem bloków koncesyjnych – przedstawionych na poniższym wykresie – to obszar o powierzchni ponad 3500 km2. Ministerstwo Środowiska wydało koncesje na prowadzenie prac na okres od 2,5 do 5 lat.

wykres: PKN ORLEN

wykres: PKN ORLEN

Poszukiwania złóż obejmą utwory fliszu karpackiego, o wieku od dolnej kredy do miocenu, zalegające do głębokości 6000 m. Prace na tym obszarze prowadzone są już od 7 lat. Dotychczas wykonano badania sejsmiczne i geofizyczne oraz jeden odwiert poszukiwawczy (Niebieszczany-1).
– Systematycznie dokonujemy przeglądu koncepcji poszukiwawczych oraz analizy nowych możliwości współpracy, czy akwizycji – zarówno w Polsce jak i poza jej granicami – zaznaczył Wiesław Prugar, prezes Zarządu ORLEN Upstream.

– Rejon Podkarpacia analizujemy od dłuższego czasu. Jeszcze w ubiegłym roku wystąpiliśmy do Ministerstwa Środowiska z wnioskami o nowe bloki koncesyjne w tym rejonie. Procedura jest w toku. Dzięki współpracy z PGNiG rozszerzymy planowany obszar poszukiwań, zyskując szerszy kontekst dla prowadzonych w najbliższych miesiącach w rejonie podkarpacia prac badawczych – dodał W. Prugar.

bieszczady1

21-07-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym: