REKLAMA

Bieszczady łatwiej dostępne (VIDEO, ZDJĘCIA)

|

Bieszczady łatwiej dostępne (VIDEO, ZDJĘCIA)

REGION, BIESZCZADY / PODKARPACIE. Przebudowa dróg powiatu bieszczadzkiego, dla lepszej dostępności, a tym samym zwiększenia atrakcyjności Bieszczadów. To jeden z głównych celów projektu, którego umowę podpisano w Ustrzykach Dolnych przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adama Hamryszczaka oraz starostę bieszczadzkiego Marka Andrucha. To pierwsza w Polsce umowa podpisana w ramach celu tematycznego „dostępność” Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020. W uroczystości uczestniczyli członek zarządu województwa Piotr Pilch, przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Oleksandr Hanuszczyn oraz wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

Mnie osobiście i całemu zarządowi bardzo zależy na rozwoju Bieszczadów. Ten projekt ma dla nas ogromne znaczenie, jak i wszystkie projekty, które skierowane są dla Bieszczadów. Tu należą się wielkie podziękowania rządowi polskiemu, bo cała idea wsparcia Bieszczadów jest wielkim projektem, na który liczymy, na który liczą samorządy i na który bardzo liczą mieszkańcy. Ten projekt dostępności komunikacyjnej, dzięki któremu wyremontowanych zostanie 15 kilometrów dróg, to jest wielka sprawa dla lokalnych społeczności, bo przekłada się na rozwój tych pięknych terenów, jakimi są Bieszczady – powiedział członek zarządu województwa Piotr Pilch tuż po podpisaniu umowy na realizację projektu.

IMG_2715

Jest to pierwsza umowa na dofinansowanie w Programie Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w ramach celu tematycznego Dostępność. Dzięki temu możemy poprawić dostępność obszarów przygranicznych i takim terenem jest niewątpliwie powiat bieszczadzki. Bardzo cieszymy się, że pierwsza umowa jest podpisywana właśnie w Ustrzykach Dolnych. Z tego projektu i środków skorzystają wszyscy i mieszkańcy powiatu i turyści, którzy coraz bardziej licznie odwiedzają Bieszczady – mówił w Ustrzykach Dolnych podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak.

Ten projekt ma podwójne znaczenie. Po pierwsze jest to współpraca gospodarcza bo turystyka jest bardzo ważną gałęzią gospodarki, po drugie jest to współpraca pomiędzy dwoma narodami, bardzo dla nas istotna. A patrząc na całe Podkarpacie, kiedy dodamy ten projekt do innych, które w regionie są realizowane, to powoduje, że cały region wzrasta i się rozwija – podkreślała w Ustrzykach Lucyna Podhalicz, wicewojewoda podkarpacki.

IMG_2795

Na I nabór projektów do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wpłynęło prawie 750 koncepcji projektów, dotyczących 4 celów tematycznych: Dziedzictwo, Dostępność, Bezpieczeństwo i Granice. Po ocenie, ponad 380 aplikantów zostało zaproszonych do złożenia pełnych wniosków aplikacyjnych. Ostatecznie wybranych zostało 65 projektów. Dodatkowo w programie zostanie zrealizowanych 10 pozakonkursowych dużych projektów infrastrukturalnych. Łączna kwota dofinansowania w zatwierdzonych już projektach to ponad 165 mln euro. Cały budżet programu na lata 2014-2020 wynosi ponad 183 mln euro.

W kontekście Bieszczadów chcielibyśmy, aby realizowany mógł być także projekt modernizacji szpitala w Ustrzykach Dolnych oraz projekt dotyczący stworzenia międzynarodowego centrum szkolenia i organizowania akcji ratowniczych, w którym główną rolę odgrywać ma Bieszczadzka Grupa GOPR – dodał podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak.

Projekt „Partnerstwo transgraniczne szansa rozwoju regionu” będzie realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020. Wartość projektu wynosi ponad 2, 1 mln euro, a dofinansowanie to kwota ponad 1,4 mln euro. Liderem projektu jest Powiat Bieszczadzki a partnerem Rejon Turczański z Ukrainy.

Główny cel projektu to podniesienie dostępności obszarów przygranicznych powiatu bieszczadzkiego (PL) i rejonu Turczańskiego (UA). Ma się sto stać możliwe dzięki usprawnieniu łączności komunikacyjnej obydwu regionów. Dzięki realizacji projektu mają zostać skomunikowane obszary turystyczne obu rejonów. Ma także powstać wspólna strategii, która pomoże rozwinąć gospodarczo tereny przygraniczne.

IMG_2723

Bardzo się cieszymy z kolejnych projektów, które możemy razem realizować. W Obwodzie Lwowskim w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie realizowanych aż 17 projektów. Cieszymy się z europejskich środków, które dają nam szansę rozwoju. Czekamy na program dla Bieszczadów, o którym mówi marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. To wszystko ma dla nas ogromne znaczenie – podkreślał w Ustrzykach Dolnych Oleksandr Hanuszczyn Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej.

Dzięki realizacji projektu, po stronie polskiej przebudowane zostanie ponad 15 km dróg powiatowych. Będą to odcinki: Olszanica-Ropienka-Wojtkówka, Czarna-Michniowiec, Smolnik-Zatwarnica, Rakowa-Stańkowa-Ropienka, Ustjanowa-Daszówka-Czarna, Wańkowa-Dźwiniacz-Brzegi Dolne, Rozpucie-Ropienka.

Jednym z naszych największych problemów, jest dostępność komunikacyjna naszego powiatu. Wiedząc, że w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina można realizować między innymi projekty drogowe, od razu zdecydowaliśmy się startować z projektem. Nasz powiat leży właściwie wzdłuż granicy z Ukrainą. Zarówno nam, jak i naszym sąsiadom z Rejonu Turczańskiego zależy na poprawie dostępności, bo to wpłynie na naszą atrakcyjność dla turystów i inwestorów. Razem poszerzamy naszą ofertę turystyczną i uzyskujemy efekt synergii – mówił na podpisaniu umowy Marek Andruch, starosta powiatu bieszczadzkiego.

IMG_2809

Z kolei po stronie ukraińskiej powstaną 3 projekty tras turystycznych i studia wykonalności dla ponad 130 km dróg na odcinkach: Birynia-Boberka, Lybochora-Verchnie Vysotske, Turka-Ilnyk, Turka-Schidnytsia, Verchniy Turiv-Nyzhnie, Turka-Nyzhnia Yablunka, Nyzhnie Vysotske-Bahnuvate, Nyzhnie Husyne-Verchnie Husyne, Nyzhnie Husyne-Kryvka, Nyzhnie Vysotske-Karpatske. .

W ramach projektu mają także powstać film promocyjne, zorganizowane zostaną „Dni Dobrosąsiedztwa” w Boberce oraz lekcje na temat bezpieczeństwa drogowego i pierwszej pomocy dla dzieci w wieku szkolnym.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 po obu stronach wschodniej granicy UE obejmuje swoim zasięgiem obszar większy od powierzchni Polski i zamieszkały przez ponad 21 mln ludzi. Źródłem finansowania jest Europejski Instrument Sąsiedztwa, utworzony na rzecz zrównoważonego rozwoju na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej.

Głównym celem programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy. Program skierowany jest do instytucji o charakterze non-profit z tych trzech państw.

W sierpniu 2018 roku planowany jest II nabór – na mikroprojekty w celu tematycznym Dziedzictwo.

02

Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Foto Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Video Sebastian Kieszkowski
UMWP BP/YT

29-03-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym: