REKLAMA

Blisko 9 mln złotych dla Leska i powiatu leskiego. Ważne dla mieszkańców inwestycje (VIDEO)

|

Blisko 9 mln złotych dla Leska i powiatu leskiego. Ważne dla mieszkańców inwestycje (VIDEO)

LESKO / POWIAT LESKI / PODKARPACIE. Blisko 9 mln zł trafi do samorządów z terenu powiatu leskiego w ramach rządowego programu wspierającego realizowanie ważnych dla mieszkańców inwestycji. To istotny zastrzyk pieniędzy w czasie, gdy większość gmin i powiatów zmaga się z problemami finansowymi w związku z pandemią koronawirusa. Poznaliśmy zadania, które będą wykonywane w Lesku i okolicy przy wsparciu środków centralnych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln.

Łącznie w skali całego kraju do samorządów trafi 12 mld złotych. Na Podkarpacie 789 mln zł. Z perspektywy zarządzających gminami i powiatami to niezwykle ważne wsparcie. W dobie pandemii koronawirusa wiele samorządów zmaga się z poważnymi problemami finansowymi.

Źródłem przyznawanych dotacji jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.

Pozyskane środki będzie można wykorzystać na bliskie mieszkańcom inwestycje, m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy dróg – a także inne niezbędne lokalnie działania.

RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-red.) to kolejny przykład dobrych praktyk realizowanych przez polski rząd. Samorządy odpowiadają za 40% publicznych wydatków inwestycyjnych. Środki, które trafiły na ich konta są kluczowe z punktu widzenia dalszego rozwoju. Obecnie jest to szczególnie istotne. Z uwagi na pandemię COVID-19 gminy borykają się z wieloma problemami – m.in. uzyskują obniżone dochody z podatków. Z tego względu wsparcie, którego udziela rząd jest na wagę złota i ma duże znaczenie dla nas wszystkich. Samorządy będą realizować kolejne inwestycje bez konieczności zadłużania się, z kolei lokalne firmy – często wykonawcy tych zadań – zachowają miejsca pracy. Konsekwencją takich działań będzie poprawa jakości życia mieszkańców, bo to ich potrzebom starają się sprostać włodarze gmin. Dlatego tym bardziej cieszę się, że rząd znów zauważa potrzeby mieszkańców mniejszych miejscowości. Jako przedstawiciel rządzącej koalicji wyrażam zadowolenie z faktu, że po latach inwestowania w duże, miejskie ośrodki – co niestety odbywało się kosztem małych i średnich samorządów – obecnie kładziemy nacisk na zrównoważony rozwój wszystkich regionów kraju – mówi Piotr Uruski, poseł na Sejm RP.

Do Leska i powiatu leskiego trafi kwota ponad 10 mln zł

Zrealizowanych zostanie szereg inwestycji

2
materiały nadesłane

Powiat leski

Powiat leski – 1 863 794,42 – Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 0+018. Przepust o konstrukcji z blachy falistej i w km 0+219 na obiekt jednoprzęsłowy o pomoście żelbetonowym. Zakres robót obejmuje m.in.: rozbiórka istniejących mostów, roboty nawierzchniowe, roboty przyobiektowe, hydroizolację, roboty wykończeniowe, wyposażenia mostów, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Powiat leski  – 6 000 000,00 – Remont i Modernizacja obiektów SP ZOZ w Lesku poprzez modernizację cieplną budynków Szpitala Powiatowego w Lesku. Szpital Powiatowy składa się z części diagnostyczno- leczniczej (Pawilony A i B) oraz Pawilonu C- siedziba apteki oraz poradni specjalistycznych. W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace: termomodernizacja, docieplenie, wymiana okien, wymiana CO.

Gmina Baligród (powiat leski) 540 000,00 – Modernizacja stacji uzdatniania wody.

Gmina Baligród (powiat leski) 2 400 000,00 – Rewitalizacja Centrum Baligrodu w tym Budowa DPS dla 30 osób z wyposażeniem, Budowa budynku wielorodzinnego 13 mieszkań, budowa kotłowni wraz z siecią ciepłowniczą, budowa placu targowego.

Gmina Lesko (powiat leski) 1 500 000,00 – „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jankowcach wraz z zakupem wyposażenia” Zadanie polega na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zdegradowanego budynku świetlicy wiejskiej oraz zakupie wyposażenia w celu prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej. W przebudowanym obiekcie zaprojektowano: siłownię, szatnie, salę widowiskowo-konferencyjną z zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz sale do prowadzenia zajęć kulturalnych, sekcji teatralnej.

Gmina Olszanica (powiat leski) 2 000 000,00 – Bieszczadzka Gmina Olszanica z ogromnym wysiłkiem kontynuuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej, starając się w ten sposób ochronić przed zanieczyszczeniami zlewnię rzeki San oraz znajdujące się w jej niższym biegu ujęcia wody pitnej dla mieszkańców wielu miejscowości i dużych miast województwa podkarpackiego. Inwestycja ta, ma więc znaczenie ponadlokalne i dlatego znalazła się w rządowym PROGRAMIE DLA BIESZCZAD.

Gmina Solina (powiat leski) 4 500 000,00 – Przedmiotem wniosku jest przebudowa i rozbudowa istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m-ci Wołkowyja. W ramach planowanej rozbudowy czyszczalnia zwiększy swoją obecną przepustowość z Qśr = 220 m3 , Qmxd = 300 m3/d do Qśr.d.= 920 m3/d przy Qmax.d.= 1196 m3/d. Przy realizacji przedsięwzięcia wykorzystane zostaną istniejące obiekty kubaturowe poprzez ich adaptację na nowe funkcje oraz nowe obiekty kubaturowe: membranowe reaktory biologiczne, budynek techniczny, komora obsługi membranowych reaktorów biologicznych, stacja zlewcza ścieków dowożonych.

materiały nadesłane

foto nagłówek: grafika poglądowa

11-12-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym: