REKLAMA

Budowa domu na zgłoszenie – krok po kroku

sytuacja-na-dzialce

Budowa domu na podstawie zgłoszenia to możliwość jaką wprowadzono w nowelizacji Ustawy Prawo Budowlane 28 czerwca 2015. Pozwala ona na rozpoczęcie inwestycji z pominięciem administracyjnej procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. Do obiektów, które można wznieść w oparciu o zgłoszenie należą wolno stojące jednorodzinne budynki mieszkalne, których obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce lub zespole działek, na których zostały one zaprojektowane. Na zgłoszenie nie wybudujemy bliźniaka, czy serii domów w zabudowie szeregowej.

Jak wygląda procedura budowy domu na zgłoszenie? Oto niezbędne czynności, które musimy wykonać

1. W pierwszej kolejności musimy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Organem samorządowym wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), lecz w praktyce decyzję wydaje odpowiednia jednostka w urzędzie gminy: wydział urbanistyki, geodezji albo planowania przestrzennego.

2. Musimy posiadać opracowanie projektu budowlanego. Najczęściej adaptowane – przekształcane na projekty budowlane – są gotowe projekty domów jednorodzinnych, rzadziej indywidualne projekty domów.

3. Następnie sami, lub za pośrednictwem lokalnego architekta wykonującego adaptacje, musimy złożyć w starostwie (urzędzie miasta powiatowego) zgłoszenie wraz z czterema egzemplarzami projektu, wymaganymi uzgodnieniami oraz – co jest kwestią podstawową – oświadczeniem o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

4. Kolejnym etapem jest weryfikacja formalna złożonych dokumentów i ewentualne wezwanie do uzupełnienia braków.

5. W razie poprawności złożonej przez nas dokumentacji urząd zamieszcza w biuletynie informacji publicznej informację o dokonanym zgłoszeniu. Ma na to 3 dni od daty zgłoszenia.

6. W ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia urząd może wydać decyzję o sprzeciwie lub nie podjąć żadnych czynności, co oznacza milcząca zgodę organu na podjęcie działań budowlanych. Urząd jest zobowiązany zamieścić informację o wydanym sprzeciwie lub jego braku w ciągu trzech dni od zaistnienia zdarzenia.

7. Kolejny krok należy już do nas. Musimy zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia budowy. Powiadomienie takie musimy również skierować do projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Teraz zostało nam już tylko budować… Najlepiej szybko, sprawnie i bez problemów.

8. Po ustaniu ostatnich prac na budowie należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

9. Jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu budowy możemy przystąpić do użytkowania nieruchomości.

 

3a-dom-przy-bukowej-10

Gotowy projekt domu Dom przy Bukowej 10 

Uproszczenie procedur w przeliczeniu na realnie zaoszczędzony czas to średnio od 2 tygodni do kilku miesięcy. Istotnie zmniejsza się przy tym ilość niezbędnej dokumentacji. Ważne jest również, że unikamy postępowania administracyjnego, w którym muszą brać udział sąsiedzi. Budowa na zgłoszenie to przydatna alternatywa, z której możemy, lecz nie musimy korzystać.

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

27-11-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym: