REKLAMA

Burmistrz Leska z wotum zaufania oraz jednogłośnym absolutorium

LESKO / PODKARPACIE. 24 czerwca 2020 roku w Lesku odbyła się uroczysta sesja absolutoryjna. Burmistrz Miasta i Gminy Lesko po przedstawieniu raportu o stanie gminy za 2019 rok i po debacie nad raportem, w której brali udział Radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy, otrzymał wotum zaufania stosunkiem głosów 8 do 7, czyli bezwzględną większością.

Za udzieleniem wotum głosowała nieformalna koalicja ponadpartyjna (Komitet Wyborczy Adama Snarskiego, Radni niezrzeszeni, część radnych PiS). Przeciw było dwóch radnych niezrzeszonych oraz większość radnych PiS. Sam burmistrz kandydował z własnego komitetu wyborczego jako kandydat bezpartyjny i niezależny.

– Wszystkie podejmowane w 2019 roku inicjatywy, działania, decyzje, miały i mają na celu budowanie miejsca na mapie kraju i społeczności – pięknego, współczesnego, demokratycznego i ponadpartyjnego. Budowania gminy przyszłościowej, w której każdy mieszkaniec będzie chciał żyć, mieszkać i pracować. Wiem, że skrajnych oponentów nigdy nie przekonam, jednak słowa kieruję do niezdecydowanych, tych, którzy po przeczytaniu raportu, przeanalizowaniu, wysłuchaniu będą mogli w poczuciu odpowiedzialności zagłosować za jego przyjęciem – mówił podczas debaty Burmistrz Snarski.

Uroczysta sesja absolutoryjna rozpoczęła się o 15:30, a zakończyła blisko przed godziną 21:00. Uczestniczyli w niej również kierownicy, dyrektorzy, prezesi jednostek organizacyjnych, szkół, instytucji kultury, biblioteki, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz spółek.

W obowiązkowym od 2018 roku raporcie o stanie gminy, który dostępny jest na Biuletynie Informacji Publicznej gminy Lesko znajdziemy informacje o profilu gminy, ludności, bezpieczeństwie, strażach pożarnych, gospodarce, strategiach i programach, inwestycjach, gospodarce odpadami, gospodarce mieszkaniowej, finansach, organizacji systemu zarządzania gminą, oświacie, współpracy z organizacjami pozarządowymi, sporcie i rekreacji, polityce społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji gminy, działalności kulturalnej, czytelnictwie, spółkach komunalnych i realizacjach uchwał Rady Miejskiej. To ponad 260 stronnicowy dokument przedstawiający roczne działania Urzędu.

Burmistrz Snarski wyliczał pozyskane środki zewnętrzne – krajowe i europejskie. Jak wspomniał jeden z Radnych, Burmistrz pozyskał blisko 9 mln złotych środków zewnętrznych.

Z wystąpienia Burmistrza można wywnioskować, że inwestycje i gospodarka to najważniejsze gałęzie działania urzędu. Jednak wspomniane zostało również o działalności kulturalno–edukacyjnej, sportowo–rekreacyjnej, jak i promocyjnej.

– Zapraszam do szczegółowego zapoznania się w raporcie również i z tym ważnym dla naszych mieszkańców i dla promocji miasta obszarem działań podjętych w 2019 roku, a ujrzycie obraz jakiego na przestrzeni ostatnich lat, ani w naszym mieście, ani w gminie nie mogliśmy się pochwalić, z czego ja jako burmistrz jestem niezmiernie zadowolony, bo tylko aktywność mieszkańców i odpowiednia promocja miasta buduje nasz zewnętrzny wizerunek i sprzyja napędzaniu każdej koniunktury – kontynuował Burmistrz.

– Zdaje sobie sprawę że pewnie mogliśmy uczynić „coś” lepiej i „coś” więcej. Cały czas poszukujemy najlepszych modeli rozwiązań. Dzisiaj tu i z tego miejsca chcę zadeklarować, że tak też będzie poprzez kolejne lata mojej kadencji. Oczywiście mam też świadomość małych niedociągnięć, czasami zależnych a czasami niezależnych od nas. Jednak uczynię wszystko, aby nasza mała ojczyzna i jej mieszkańcy byli dumni ze zmieniającego się z roku na rok oblicza miasta i zmiany, z relacji mieszkaniec – urzędnik, z nowych inwestycji, zdobytych środków zewnętrznych i z wizerunku budowanego przed gośćmi z kraju i zza granicy – dodał na zakończenie.

Po głosowaniu i udzieleniu wotum zaufania oraz absolutorium burmistrzowi, pracownicy złożyli mu swoje podziękowania wręczając kwiaty i wygłaszając krótkie słowa uznania dla pracy całego zespołu urzędu i instytucji podległych.

materiały nadesłane

26-06-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym: