REKLAMA

Energia w Twoich rękach

Na rynku energii elektrycznej możemy spotkać wiele wyspecjalizowanych firm:
– sprzedawcy energii elektrycznej chcą dyskutować o cenie energii czynnej,
– dystrybutorzy energii (OSD) to regulowane monopole lokalne odpowiedzialne za prawidłowe działanie sieci dystrybucji energii elektrycznej, różne firmy doradcze i pośrednicy pomagają w wąskim zakresie działalności, takich jak wybór sprzedawcy, moc bierna, naprawy i utrzymanie ruchu.

ZOPTYMALIZUJESZ  zużycie energii
Tylko kompleksowe doradztwo we wszystkich obszarach związanych z dystrybucją, zakupem i zużyciem energii elektrycznej daje możliwość optymalizacji zużycia polegającą na przygotowaniu indywidualnych kontraktów na dostawy energii elektrycznej, dostosowanej do  zużycia przez poszczególnych klientów. Takie podejście pozwala uzyskać maksymalne obniżenie łącznych kosztów energii, ponieważ wykorzystujemy naturalną koordynację między obszarami dystrybucji, zakupu i gospodarki energochłonnymi urządzeniami.

Zwiększenie poziomu efektywności energetycznej ma pozytywny wpływ na wydajność organizacji, jednocześnie zachowując wysoką jakość dostarczanych produktów i usług.

Dzięki zoptymalizowanemu zużyciu energii, zróżnicowanemu wykorzystaniu zasobów oraz inwestycjom finansowym jesteśmy wstanie osiągnąć cel. Efekt tych usprawnień jest zauważalnym w wyraźnej remisji zużycia i niższym poziomie emisji zanieczyszczeń.

W celu zminimalizowania kosztów zużycia kosztów mediów w przedsiębiorstwie poprzez usprawnienie procesów ich pozyskiwania i zwiększenia efektywności zarządzania nimi firma Level Eco wprowadziła kompleksowy zakres usług i rozwiązań w zakresie doradztwa energetycznego i zaopatrzenia w  energię elektryczną dla przemysłu i instytucji publicznych (gmin, miast i zakładów podległych) zgodnie z ustawą Prawo o zamówieniach publicznych.

Autorska zintegrowana aplikacja Software Energy Metering (SEM), automatyzująca procesy biznesowe pomiędzy wnioskodawcą, a zgłoszonymi i przyszłymi partnerami, skierowana jest do segmentu Biznes oraz instytucji działających w oparciu o PZP.

System Energy Metering – SEM jest autorskim programem, którego podstawowymi funkcjonalnościami są:

  • kontroling poprawności rozliczania mediów energetycznych, energii elektrycznej
  • optymalizacja kosztów związana z energią elektryczną (zakup, sprzedaż)
  • analiza danych historycznych wraz z przedstawieniem graficznym
  • prognozowanie przyszłych wielkości budżetowych związanych z mediami energetycznymi
  • automatyzacja procesu przetargowego przy procedurze zamówień publicznych (dane potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia raz wprowadzone są zawsze dostępne)

W połączeniu z budową modułową systemu, SEM umożliwia elastyczne i natychmiastowe dostosowanie do potrzeb klienta oraz zmieniających się warunków rynkowych.
W skład usług doradczych firmy Level Eco wchodzą  następujące działania:
– audyt elektroenergetyczny,
– audyt energetyczny,
– analiza kosztów za usługę energetyczną,
– zakup/sprzedaż energii, doradztwo w zakupach i organizowanie przetargów na zakup energii,
– optymalizacja kosztów usługi dystrybucji,
– określenie optymalnego portfela zakupu usługi energetycznej.

Modułowa budowa systemu pozwala na dowolne jego konwertowanie w zależności od potrzeb klientów. Zaprogramowane moduły kreowania Ofert Rynkowych czy CRM (customer relationship managment) pozwalają uczynić z niego przydatne narzędzie wspomagające zarządzanie biznesem np. dotyczącym zarządzania czy obsługi nieruchomości.

Level Eco ma duże doświadczenie w obrocie produktami energetycznymi oraz wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem.
Więcej informacji na ten temat na stronie www.leveleco.eu

leveleco 2

Tekst sponsorowany

17-04-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym: