REKLAMA

Ewa Leniart wojewodą podkarpackim

RZESZÓW / PODKARPACIE. Premier Beata Szydło powołała Ewę Leniart na stanowisko wojewody podkarpackiego. Ewa Leniart ma 39 lat, jest doktorem prawa, wykładowcą na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 2007 roku pełni funkcję dyrektora rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Jest również radną wojewódzką V kadencji.

Ewa_leniartAbsolwentka Szkoły Podstawowej w Dylągówce oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa – Kuli w Rzeszowie. W latach 1995–2000 studiowała na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie uzyskując tytuł magistra prawa. W czasie studiów uczestniczyła w społecznym udzielaniu porad prawnych w ramach Studenckiego Biura Porad Prawnych.

W 2000 r. rozpoczęła pracę w nowo utworzonym Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie na stanowisku inspektora ds. administracyjnych. W latach 2002–2005 była kierownikiem Referatu Prawno-Organizacyjnego w tym Oddziale. Od grudnia 2005 r. do stycznia 2007 r. pełniła funkcję koordynatora, a następnie dyrektora Gabinetu Wojewody w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Od stycznia 2006 r. jest zatrudniona najpierw na stanowisku asystenta, a obecnie adiunkta w Katedrze Historii Prawa i Studiów Europejskich Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z historii prawa polskiego, historii powszechnej prawa i historii administracji.

Od lutego 2007 r. jest dyrektorem rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W związku ze swą pracą zawodową inspiruje działania o charakterze edukacyjnym wśród dzieci i młodzieży na terenie Województwa Podkarpackiego. Jest organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych i popularnonaukowych, wystaw i innych działań, które służą propagowaniu wiedzy o historii najnowszej Polski i Regionu.

Zainspirowała utworzenie Klubu Historycznego im. Ł. Cieplińskiego, skupiającego osoby z Regionu pasjonujące się historią. Członek społecznego Komitetu Budowy Pomnika ks. J. Popiełuszki i członek – założyciel Komitetu Budowy Pomnika płk. Ł. Cieplińskiego w Rzeszowie.

Mężatka, jedno dziecko.

źródło: Red., UMWP

foto: UMWP

08-12-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym: