REKLAMA

Jedyna Szkoła Państwowa – dawne Liceum Medyczne, to My – obecnie Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (VIDEO)

|

Jedyna Szkoła Państwowa – dawne Liceum Medyczne, to My – obecnie Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (VIDEO)

Sanocka Szkoła Medyczna, to „Szkoła z tradycjami dobrego kształcenia”. Historia powstania sięga 1962 roku, kiedy to powołano Liceum Medyczne – czyli  istniejemy na medycznym rynku edukacyjnym od 55 lat.

Placówka funkcjonowała najpierw jako Liceum Medyczne, dalej jako Zespół Szkół-LM i Medyczne Studium Zawodowe, a ostatnio jako Medyczna Szkoła Policealna.

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr XLV/489/02 z dnia 3 czerwca 2002 roku nadał Szkole imię Anny Jenke.

Misją Szkoły jest przygotowanie przyszłego Absolwenta do profesjonalnej pracy w specjalistycznych, nowoczesnych placówkach medycznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą z pacjentem lub klientem do, Jedynej Najstarszej Szkoły Medycznej w Sanoku.

Rozbudowując  ofertę  edukacyjną  wspólnie z naszym Organem Prowadzącym-Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie, dbamy o spełnienie wszystkich obowiązujących kryteriów wymagań współczesnego rynku  pracy, oraz systematycznie unowocześniamy i doskonalimy na bieżąco profesjonalną bazę medyczną, a także kadrę dydaktyczną.

Od  pierwszego  dnia  pobytu  w szkole wprowadzamy profesjonalne ćwiczenia zawodowe i laboratoria przedmiotowe. Jesteśmy nastawieni na kształcenie umiejętności praktycznych ważnych dla wykonywanego  zawodu.  Zapewniamy  zajęcia  praktyczne i praktyki zawodowe w wyspecjalizowanych placówkach służby zdrowia, opieki społecznej oraz instytucjach opiekuńczych i usługowych.  Historia pracuje na korzyść Naszej  Jubilatki – Sanockiej  Ponadregionalnej  Państwowej  Szkoły  Medycznej i potwierdza jej markę, jakość kształcenia oraz etykę Absolwentów-najlepszych Ambasadorów Szkoły.

Tylko  placówka  z  historycznymi  tradycjami „Sanockiego Medyka”, osadzona tak głęboko w realiach współpracy charytatywnej ze środowiskiem lokalnym  daje młodzieży znakomity wzorzec Profesjonalnego  Modelu  Absolwenta.  Natomiast wysiłek włożony w uzyskanie zadowalających wyników procentuje dobrym zatrudnieniem oraz uznaniem pracodawców w kraju i zagranicą.

Tytuł zawodowy po naszej Jedynej Najstarszej Szkole w Mieście, daje gwarancję pracy.

Jeszcze jedno bardzo  ważne – kształcimy  BEZPŁATNIE!
I prowadzimy pomoc STYPENDIALNĄ!
Zapraszam do Sanoka
Dyrektor Szkoły Halina Połojko
tel./fax 13 46 312 42

Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Konarskiego 3
38-500 Sanok
tel. 13 46 312 42
e-mail: zsmsanok@wp.pl
www.zsmsanok.pl

medyk

Artykuł sponsorowany

31-08-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: