REKLAMA

Kurs Ratownika Wodnego! – organizowany przez Fundację Posejdon na basenie Aquarius w Lesku

Weź udział w kursie i zdobądź uprawnienia zawodowe ratownika wodnego!

Basen „Aquarius” Lesko
ul. Bieszczadzka 7
38-600 Lesko

Część I: 22.05 – 24.05.2015r.
Część II: 29.05 – 31.05.2015r.
Cena: 1200zł

Godziny zajęć – w tygodniu 16:00 – 20:00,
weekend 9:00 -19:00

O KURSIE
Szkolenie nadające uprawnienia Ratownika Wodnego jest realizowane według obowiązujących przepisów:
Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.
Zgodnie z najnowszymi przepisami, jest to jedyny kurs z dziedziny ratownictwa wodnego potrzebny do pracy zawodowej Ratownika Wodnego. Kolejne kursy i stopnie ratownicze nie są już wymagane.

CELE
Głównym celem Kursu jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia) do czasu przekazania poszkodowanych jednostkom ochrony zdrowia. Uczestnicy kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego.

ZAKRES TEMATYCZNY
Kurs realizuje 63 godzinny program zapisany w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

ODBIORCY
Głównymi odbiorcami naszej oferty są pracownicy i członkowie organizacji ratowniczych (dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych).
Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

MATERIAŁY EDUKACYJNE
Każdy z kursantów otrzymuje materiały edukacyjne w postaci:
– notatnika,
– długopisu,
– materiałów w formie elektronicznej,
– koszulki z napisem RATOWNIK WODNY.

EGZAMIN
Egzamin składa się z dwóch części:
Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu składającego się z zestawu 30 pytań. Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą siedmiu zadań polegających na:
– przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min;
– przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia;
– przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s;
– przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (dopłynięcie do niej rufą) i na – powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła;
– przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m;
– holowaniu tonącego bez przerwy na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m;
– wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

ZAŚWIADCZENIA
Po pozytywnie zaliczonym egzaminie teoretycznym i praktycznym każdy z uczestników szkolenia otrzymuje ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych wg wzoru i na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. poz. 747).

ZAPISY NA KURS
Zapisy odbywają się drogą telefoniczną pod nr. tel. 531 961 999
Liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

KOORDYNATOR KURSU
Bartłomiej Turopolski

 

www.fundacjaposejdon.org
www.basen.lesko.pl

 

ratownik wodny

Tekst sponsorowany

14-05-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym: