REKLAMA

Niecodzienne odkrycie w Zakładzie Karnym w Łupkowie (ZDJĘCIA)

BIESZCZADY / PODKARPACIE. W trakcie prowadzenia prac remontowych w Zakładzie Karnym w Łupkowie, odnaleziono napis „Solidarność” pochodzący prawdopodobnie z okresu stanu wojennego. Napis o wymiarach ok. 70×50 cm został odkryty pod warstwą farby w jednej z cel mieszkalnych, w której w latach osiemdziesiątych przebywały osoby internowane.

Nawiązano kontakt z oddziałem IPN w Rzeszowie. Specjaliści z Instytutu wspólnie z funkcjonariuszami Służby Więziennej podejmą działania mające na celu zabezpieczenie tego świadectwa historii najnowszej. Do czasu podjęcia decyzji o dalszych losach znaleziska, wstrzymano prace remontowe w miejscu odkrycia napisu.

unnamed (1)

Warto przypomnieć, że w ciągu pierwszego tygodnia trwania stanu wojennego w więzieniach i ośrodkach internowania znalazło się ok. 5 tys. osób. Ogółem, w okresie trwania stanu wojennego, zostało internowanych ok. 10 tys. osób, w tym ok. 300 kobiet, w 49 ośrodkach internowania na terenie całego kraju. Byli to głównie przywódcy NSZZ „Solidarność”, doradcy związku i związani z nim intelektualiści. Stworzono sieć obozów dla internowanych, których przeważnie umieszczano w zakładach karnych.

Jeden z Obozów Internowania utworzono w Łupkowie – powstał 20 marca 1982 r. i działał do 23 grudnia 1982 r., z przerwą od 3 do 28 sierpnia 1982 r. Internowani osadzani byli w Pawilonie II oraz I. Przetrzymywano tutaj osoby w wieku od 17 do 41 i więcej lat. Pod koniec czerwca liczba internowanych w Łupkowie wynosiła 101. W następnym miesiącu wzrosła do 159, by w październiku znów spaść do poziomu 106 więźniów, przy możliwej pojemności ośrodka wynoszącym 200.

unnamed (2)

Przebywający tutaj internowani starali się prowadzić aktywne życie kulturalne. W Łupkowie powstał jeden z lepszych chórów obozowych, próbowano również sporządzać biuletyny, pieczątki i znaczki. Często te wytwory stały na wysokim poziomie artystycznym. W większości grupę aresztowanych stanowili robotnicy i pracownicy umysłowi – po 32%; później działacze związków zawodowych – 14%; naukowcy stanowili 7% i studenci – 2%.

materiały nadesłane

11-05-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: