REKLAMA

Ostatnie dni rekrutacji w PWSZ Sanok

SANOK / PODKARPACIE. Przypominamy, że do 23 września 2016 r. sanocka Uczelnia czeka na kandydatów na studia licencjackie, magisterskie, inżynieryjne oraz podyplomowe. Warto zapoznać się z aktualną, wciąż unowocześnianą ofertą edukacyjną, tym bardziej, że w PWSZ w Sanoku od tego roku można studiować już na dwóch kierunkach magisterskich.

Zainteresowaniem cieszy się także oferta Studia 26+, czyli propozycja dla osób pracujących, z wykładami i ćwiczeniami organizowanymi popołudniami i możliwością indywidualnej organizacji zajęć.

Podjęcie studiów jest dziś możliwe dla każdego, bez ograniczeń wiekowych, także ukończenie wcześniej innego kierunku studiów nie stanowi przeszkody w podjęciu na nowo edukacji. Co ważne, każdy student ma jednakowe prawa w staraniach o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora (naukowe) czy nagrodę rektora za działalność sportową, artystyczną czy naukową. Uczelnia zaprasza na dwanaście kierunków studiów licencjackich, inżynieryjnych i magisterskich, a także do kształcenia podyplomowego i na kursach.
Pełna oferta dostępna na stronie uczelni TUTAJ.

IMG_5014_kopia

Kierunki studiów:

1) STUDIA LICENCJACKIE:

1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
– specjalność – edukacja muzyczna
2. EKONOMIA, specjalności:
– ekonomia
– ekonomika handlu i sprzedaży
3. NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA, specjalności:
– nowe media reklama, kultura współczesna
– grafika komputerowa
– fotografia i film
4. PEDAGOGIKA, specjalności:
– logopedia i terapia pedagogiczna
– pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną
– edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
5. PIELĘGNIARSTWO
6. PRACA SOCJALNA, specjalności
– praca socjalna z opieką środowiskową i instytucjonalną
– praca socjalna z opieką nad osoba starszą i niepełnosprawną
– praca socjalna z resocjalizacją
7. RATOWNICTWO MEDYCZNE

2) STUDIA INŻYNIERSKIE:

1. GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH 
2. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, specjalności:
– logistyka w przedsiębiorstwie
– informatyka stosowana w budowie maszyn
– zarzadzanie jakością produkcji
– mechatroniczne urządzenia przemysłowe
– programowanie i obsługa obrabiarek CNC
3. ROLNICTWO, specjalności:
– doradztwo rolniczo-ekonomiczne
– monitoring i kształtowanie środowiska rolniczego
4. GOSPODARKA ZASOBAMI NA OBSZARACH WIEJSKICH, specjalności:
– menadżer spółdzielczości
– lider samorządu

3) STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE:

1. PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA (studia II stopnia, 2-letnie uzupełniające magisterskie)
2. PIELĘGNIARSTWO (studia II stopnia, 2-letnie uzupełniające magisterskie)

 STUDIA PLANOWANE:

1. FIZJOTERAPIA (studia I stopnia licencjackie)
2. GASTRONOMIA Z DIETETYKĄ (studia I stopnia inżynierskie)

STUDIA PODYPLOMOWE

1. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Z DIAGNOZĄ I TERAPIĄ  PSYCHOPEDAGOGICZNĄ
2. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
3. SOCJOTERAPIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA
4. EDUKACJA MEDIALNA I KULTURALNA
5. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA INŻYNIERSKIEGO
6. SPÓŁDZIELCZOŚĆ W NOWYCH WARUNKACH EKONOMICZNYCH
7. ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW NIEROLNICZYCH
8. ZARZĄDZANIE I ROZWÓJ ZASOBÓW WIEJSKICH W PROW 2014-2020
9. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
10. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
11. ASYSTENT OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ
12. EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU – nowość
13. ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ – nowość
14. KOMPUTEROWE STEROWANIE OBRABIARKAMI NUMERYCZNYMI CNC – nowość

KURSY I SZKOLENIA

1. SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOLECZNEJ
2. SZKOLENIE W ZAKRESIE SPECJALIZACJI I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
3. SZKOLENIE W ZAKRESIE SPECJALIZACJI II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

materiały nadesłane

19-09-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: