REKLAMA

Partnerstwo bieszczadzko – francuskie. ,,Współpraca dla promocji” (FILM)

LESKO / PODKARPACIE. W ramach realizacji komponentu ponadnarodowego realizowanego przez Powiat Leski/Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku oraz Le Lycée François-Xavier w Besançon (Francja), przedstawiamy film promujący działania realizowane przez młodzież i samorządy obu regionów.

Współpraca ponadnarodowa realizowana jest w ramach projektu ,,Podkarpacie stawia na zawodowców”, którego liderem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, a głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim.

Film promuje partnerstwo obu regionów (Bieszczady – Polska, Franche-Comté – Francja), przedstawia efekty kształcenia zawodowego z zakresu obsługi ruchu turystycznego oraz efekty wymiany doświadczeń. Spotkania władz samorządowych obu partnerów w Polsce i we Francji, a także realizacja wspólnych działań przez obie szkoły, umożliwiła jednostkom samorządów terytorialnych z obu krajów rozpoczęcie ścisłej współpracy w zakresie promocji w regionach partnerskich własnych walorów turystycznych, a także wymianę doświadczeń związanych z rozwojem branży turystycznej. Działania projektowe realizowane będą przez Powiat Leski/ Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do czerwca 2015 r.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia filmu.

Artykuł sponsorowany

13-02-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym: