REKLAMA

PONIEDZIAŁEK: Sesja Rady Miejskiej w Lesku. Zobacz porządek obrad

LESKO / PODKARPACIE. W poniedziałek 30 października zaplanowano sesję Rady Miejskiej w Lesku. Obrady rozpoczną się o godzinie 12.00.

Proponuję następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.    Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016.
5.    Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
6.    Wystąpienie przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Lesku w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Lesko.
7.    Podjęcie uchwał:
1/    Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im Wincentego Pola w Lesku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Pola w Lesku
2/    Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Średniej Wsi, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Średniej Wsi, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
3/    Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Hoczwi, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Hoczwi, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi.
4/    Uchwała w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
5/    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat drogą bezprzetargową nieruchomości składającej się z działki nr 469/1 o pow. 1,0258 ha położonej w Lesku, stanowiącej własność Gminy Lesko, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/00014776/8 z przeznaczeniem na cele rolne.
6/    Uchwała w sprawie poparcia Apelu  Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.    Wolne wnioski.
11.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
12.    Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

27-10-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: