REKLAMA

Poręba: Polska wykorzystała tylko 61% środków na kolej

POLSKA. W odpowiedzi na interpelację europosła Tomasza Poręby w sprawie wykorzystania przez Polskę środków na projekty kolejowe z funduszy Wieloletnich Ram Finansowych 2007-2013 komisarz ds. rozwoju regionalnego Corina Cretu potwierdziła, że Polska do tej pory wykorzystała zaledwie 61% z 4,9 mld euro przeznaczonego na ten cel. Środki można wykorzystać tylko do końca 2015 roku.

Wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki PE Tomasz Poręba podkreśla, że polski rząd zmarnował najlepszy okres z punktu widzenia możliwości unijnego finansowania. Europoseł PiS przypomina, że środki unijne dla Polski w kolejnych latach będą się kurczyć.

To niebywały skandal. Wbrew sloganom i propagandzie premier Kopacz PO marnuje historyczną szansę na modernizację polskiej kolei. W najlepszym dla Polski momencie rządzili nami nieudacznicy – mówi europoseł PiS.

Jak czytamy w odpowiedzi przesłanej przez komisarz Cretu, Komisja Europejska wielokrotnie wyrażała swoje poważne obawy co do wykorzystania funduszy na sektor kolejowy. Polskie władze w rozmowach z KE wyrażały przekonanie co do wykorzystania funduszy, jednak jak zauważa Corina Cretu, pozostało na to zaledwie dwa miesiące a tymczasem nadal nie rozdysponowano ponad 1/3 środków.

Odpowiedź udzielona przez komisarz Corinę Crețu w imieniu Komisji

1. Projekty kolejowe w Polsce były jak dotąd w dużej mierze współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Wkład UE przydzielony w tym okresie sektorowi transportu kolejowego wyniósł 4,9 mld EUR. W oparciu o najnowsze dostępne dane (wrzesień 2015 r.) Polska wykorzystała 61 % tej alokacji. Wykorzystanie kolejnych środków jest nadal możliwe do końca 2015 r. Jeśli chodzi o nowy okres programowania na lata 2014-2020, zatwierdzono niedawno nowy Program Infrastruktura i Środowisko i realizacja projektów w sektorze transportu kolejowego znajduje się na początkowym etapie.

Finansowanie z UE jest również dostępne w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), który obejmuje krajową pulę środków w wysokości 4,14 mld EUR. Polska z powodzeniem skorzystała z zaproszenia do składania wniosków w ramach CEF na rok 2014 i wykorzystała prawie 50 % krajowego przydziału, a wszystkie siedem projektów kolejowych, które zgłoszono, uzyskało finansowanie. Płynne wdrażanie tych projektów będzie przez Komisję mile widziane.

2. Transport kolejowy był w latach 2007-2013 jednym z najbardziej problematycznych sektorów. Odnotowano w nim utrudnienia w postaci opóźnień w przygotowywaniu i realizacji projektów ze względu na problemy administracyjne i techniczne. Rezultatem tego był niższy poziom wykorzystania środków w porównaniu z innymi sektorami. Komisja i władze polskie utworzyły grupę zadaniową w celu zapewnienia ścisłego monitorowania najbardziej problematycznych projektów. Pozwoliło to na usunięcie licznych przeszkód oraz na przyspieszenie realizacji projektów i wykorzystania środków w ciągu ostatnich dwóch lat. Ponadto władze polskie podjęły kroki w celu poprawy przygotowania projektów i zarządzania nimi oraz usprawnienia procesu zapewniania krajowego finansowania projektów.

Komisja wielokrotnie wyrażała swoje poważne obawy co do wykorzystania funduszy przeznaczonych na sektor kolejowy. Władze polskie są przekonane co do tego, że fundusze zostaną wykorzystane do końca 2015 r.

dsc_0478

materiał nadesłany
foto: archiwum eSanok.pl

23-10-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym: