REKLAMA

POWIAT: O odwołaniu członka zarządu i zmianach w statucie szpitala na najbliższej sesji

LESKO24.PL / PODKARPACIE. Na piątek 30 grudnia w powiecie leskim zaplanowano ostatnią tegoroczną sesję rady. W porządku obrad między innymi o odwołaniu jednego z członków zarządu oraz o zmianach w statucie leskiego szpitala. Początek o godzinie 12.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2016.
2) w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku.
3) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu pomieszczeń i powierzchni użytkowej zlokalizowanych w budynku Szpitala Powiatowego w Lesku przy ul. Kochanowskiego 2 na czas oznaczony do lat 3.
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego.
5) w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Leskiego.

8. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
11. Zakończenie sesji.

21-12-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: