REKLAMA

PWSZ: Studenckie debaty o mediach i społeczeństwie

SANOK / PODKARPACIE. 16 stycznia o godzinie 10.00 rozpoczęła się Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pt. „Nowe media, komunikowanie, społeczeństwo”. Organizatorem było Naukowe Koło Dziennikarskie „Zoom”. Całość odbyła się w galerii budynku D na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała rektor PWSZ w Sanoku dr Elżbieta Cipora, po której do obrad zaprosili opiekunie naukowi konferencji, czyli dr Anna Chudzik oraz mgr Andrzej Sroka, pełniący także rolę prowadzących.

Całość podzielona była na trzy sesje trwające po około półtorej godziny. W sesji pierwszej udział wzięli mgr Grzegorz Matyniak (były komendant Policji w Sanoku) oraz mgr Michał Gluzek – doktorant z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Panowie opowiadali o zagrożeniach, jakie czyhają na nas w internecie, takich jak kradzież tożsamości, zjawisko cyberbullingu czy przemoc internetowa z naciskiem na osoby niepełnoletnie.

Sesja druga składała się z wystąpień mgra Marka Stawarczyka, który podjął się tematu rozwoju komunikacji, a co za tym idzie, jej wpływu na nasz styl życia. Po nim swoje wystąpienie miała mgr Joanna Kata. Zajęła się zagadnieniem komunikacji interpersonalnej współczesnej młodzieży w wirtualnej przestrzeni. Jako kolejny głos zabrał uczeń sanockiej uczelni, Marcin Poręba, wypowiadając się w zakresie narzędzi jakimi dysponuje społeczeństwo informacyjne oraz ich oddziaływania. Ostatnia prelekcja w tej części konferencji należała do Karoliny Hombek, a jej tematem była telemedycyna.

a

Trzecią część konferencji rozpoczął Szymon Miłkoś, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, ze swoim wystąpieniem traktującym o problemach tożsamości w społeczeństwie informacyjnym. Po nim ponownie swój udział zaznaczyła reprezentacja PWSZ w Sanoku, w składzie: Edyta Wilk, Bartłomiej Abram oraz Jakub Kowalewicz, którzy pochylili się nad wybranymi technikami manipulacji, jakimi raczy nas świat reklamy. Kolejnym reprezentantem sanockiej uczelni był Piotr Piegza. Podzielił się ze słuchającymi swoimi przemyśleniami na temat relacji między obiektywizmem, a poprawnością polityczną w dziennikarstwie. Ostatnim było wystąpienie mgra Dawida Jędrzejaka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, które przybliżyło nam historię pracy zakładowej Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych.

Nad obsługą konferencji czuwała grupa studentów I roku kierunku Nowe media, reklama, kultura współczesna PWSZ w Sanoku, dbających o serwis kawowy, a także rejestrację audiowizualną wydarzenia. Całość odbyła się bez zakłóceń, zachowując narzucone przez organizatorów ramy czasowe, oraz realizując założony przezeń, zadeklarowany przez prelegentów materiał.

tekst: Kuba Kowalewicz, PWSZ w Sanoku
zdjęcia: Estera Matusiak, PWSZ w Sanoku

24-01-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: