REKLAMA

Rozpocznij realne zmiany w Polsce z NowoczesnąPL. Zacznij od udziału w konsultacjach (FILM)

RZESZÓW / PODKARPACIE. Społeczeństwo zauważa pilną potrzebę zmian, jest coraz bardziej niezadowolone z działań politycznych osób, którym bardziej zależy na wygraniu wyborów niż na interesach Polaków.
16 czerwca o godz. 10:00 w Rzeszowie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2 w auli im. prof. Jerzego Chłopeckiego odbyło się spotkanie Ryszarda Petru, założyciela stowarzyszenia nowoczesnaPL z sympatykami i osobami zainteresowanymi działaniem politycznym organizacji. Spotkanie to jest jednym z całego cyklu spotkań w całej Polsce, zaplanowanych przez Petru.

Ryszard Petru, pomysłodawca nowoczesnejPL jest ekonomistą, Przewodniczącym Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. To doświadczony ekspert w zakresie makroekonomii, z praktyką w polskich i międzynarodowych instytucjach i organizacjach. W latach 1997 – 2000 był doradcą prof. Leszka Balcerowicza, wiceprezesa Rady Ministrów i ministra finansów. Współtworzył nowy system emerytalny i założenia reformy finansów publicznych. W latach 2001-2004 pracował jako ekonomista ds. Polski i Węgier w Banku Światowym, gdzie zajmował się zagadnieniami makroekonomicznymi, m.in. reformą finansów publicznych, polityką regionalną i klimatem inwestycyjnym. Doradzał w kwestiach związanych z reformami emerytalnymi i finansami publicznymi w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej.

Pełnił funkcje m.in. Głównego Ekonomisty Banku BPH (badania i analizy makroekonomiczne gospodarki), dyrektora BRE Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego oraz Głównego Ekonomisty banku (badania makroekonomiczne), zarządzającego pionem analiz, strategii i relacji inwestorskich w PKO BP oraz partnera firmy doradczej PwC odpowiedzialnego za sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Podczas spotkania otwartego w Rzeszowie Ryszard Petru przedstawił uczestnikom stowarzyszenie i rozpoczął dyskusję na temat nowoczesnej Polski i potrzeb zmian. Mówił, że podczas spotkań z ludźmi ciągle słyszy głosy niezadowolenia z działań politycznych, że politycy przestali dbać o interesy Polski i Polaków a od wielu lat koncentrują się na sposobach wygrania wyborów.

Petru po raz kolejny zapewnił, że stawia na ludzi młodych i młodych duchem, którzy do tej pory nie byli zaangażowani politycznie w inne partie. Ważny jest dla niego każdy, kto ma pomysł, energię do działania a także jeśli ma dokonania zawodowe. Zapowiedział konsultacje społeczne, w których każdy może wziąć udział wypełniając ankiety dostępne na stronie stowarzyszenia.

Konsultacje podzielone są na cztery obszary tematyczne:
1. Nowoczesna gospodarka Jak poprawić szkoły i edukację:
– Jak ułatwić start młodych w dorosłość?
– Jak zwiększyć przedsiębiorczość?
– Jak zwiększyć innowacyjność gospodarki?
– Jak wykorzystać cyfrowe szanse i możliwości?

2. Nowoczesne społeczeństwo:
– Jak zwiększyć efektywność ochrony zdrowia?
– Jak lepiej zadbać o środowisko i infrastrukturę?
– Jak polepszyć jakość życia w lokalnych społecznościach?
– Jak zapewnić nam godną i aktywną starość?
– Jak usprawnić pomoc społeczną?

3.Nowoczesne warunki życia:
– Jak zwiększyć stabilność i bezpieczeństwo rodzin?
– Jak rozwijać patriotyzm?
– Jak zwiększyć wpływ obywateli na sprawy kraju?
– Jak rozwijać wolność światopoglądu?
– Jak wzmacniać kulturę i kreatywność?

4. Nowoczesne państwo:
– Jak zadbać o pozycję polski w Europie i świecie?
– Jak usprawnić sejm, urzędy i sądy?
– Jak zwiększyć odpowiedzialność polityków?
– Jak usprawnić finanse publiczne?
– Jak wzmocnić markę POLSKA?

Wszystkie osoby, które zgadzają się z tym, ze w Polsce potrzebne są dobre zmiany zachęcamy do wypełniania ankiet, które po konsultacjach z ekspertami stworzą finalny program wyborczy nowoczesnejPL.

W najbliższym czasie planowane jest w Sanoku spotkanie struktur organizacji. Osoby z Sanoka i okolic, które zgadzają się z Petru, że w Polsce potrzebne są dobre zmiany i chcą zaangażować się w działania zapraszam do kontaktu mailowego.

Edyta Burnatowska
email: nowoczesnaPL.Sanok@gmail.com

ryszard petru

materiał nadesłany

19-06-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym: