REKLAMA

Sesja w powiecie leskim. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu

LESKO / PODKARPACIE. 45. sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się 28 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Powołanie Komisji Wniosków.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje radnych.

7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok,
2) w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu,
3) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za 2017 rok,
4) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2018,
5) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leskiego na lata 2018 – 2030,
6) w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego,
7) w sprawie wynagrodzenia Starosty Leskiego,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego,
9) w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku,
10) w sprawie likwidacji filii schroniska mieszczącej się przy ulicy Piłsudskiego 31 w Lesku,
11) w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku.

8. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawozdanie Komisji Wniosków.

11. Zakończenie sesji.

Na zdjęciu starosta leski, Andrzej Olesiuk. foto: archiwum Lesko24.pl

21-06-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym: