REKLAMA

SESJA W POWIECIE: O wynagrodzeniu starosty, bursie w Lesku oraz nowym ustroju szkolnym

LESKO / PODKARPACIE. XXX Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje radnych
7. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie wynagrodzenia Starosty Leskiego
  • zmieniająca uchwałę Nr XXXI.183.2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustalenia diet radnych powiatu.
  • w sprawie zmiany statutu Powiatu Leskiego.
  • w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnej w Lesku.
  • w sprawie zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” w Lesku.
  • w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego przy Rynek 17 w Lesku stanowiącego własność Powiatu Leskiego
  • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leskim/III/”.
  • w sprawie projektu dostosowania planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego w Powiecie Leskim.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Leskim za 2016 r.
9. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
12. Zakończenie sesji.

27-01-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: