REKLAMA

Sesja w powiecie. Prognozy finansowe i współpraca z organizacjami pozarządowymi

LESKO / PODKARPACIE. Najbliższą sesję Rady Powiatu Leskiego zaplanowano na 31 października 2016 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku. Poniżej prezentujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje radnych
7. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2016.
2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2016-2030.
3) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2017”.
8. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
11. Zakończenie sesji.

12

31-10-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: