REKLAMA

Studenci sanockiej PWSZ na praktykach finansowanych z funduszy unijnych

SANOK / PODKARPACIE. Ponad 100 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku od połowy lutego realizuje program tzw. płatnych praktyk studenckich w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszy Europejskich pn.: „Program praktyk zawodowych w PWSZ-etach”. W prawie 50 instytucjach w Sanoku oraz miastach i gminach sąsiadujących studenci kierunków: ekonomia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych, nowe media, reklama, kultura współczesna, pedagogika, praca socjalna, ratownictwo medyczne, realizują 6-miesieczną, zgodną z kierunkiem kształcenia praktykę pod okiem opiekunów zakładowych i instytucjonalnych.

Studenci i opiekunowie instytucji tak wysyłającej jak i przyjmującej na praktykę są wynagradzani ze środków UE. Dzięki temu projektowi uczelnia umacnia przyjęty przed laty praktyczny profil kształcenia, student zdobywa nowe praktyczne umiejętności, pogłębia nabytą wiedzę pod okiem specjalistów, czym poszerza swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe, a instytucje zapewniające praktykę mają dodatkową pomoc w realizacji swoich zadań w postaci praktykantów. Wszystko to prowadzi do zacieśnienia współpracy między uczelnią a przemysłem, co w konsekwencji może przysłużyć się do powstania dualnego systemu kształcenia w PWSZ, a absolwenci będą mieli przetarte szlaki w poszukiwaniu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

unnamed (2)

Oprócz tego projektu uczelnia realizuje jeszcze dwa również finansowane ze środków Funduszy Europejskich: „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku” oraz „Kształcimy zawodowców”. Do pierwszego z nich obecnie trwa rekrutacja studentów pielęgniarstwa, natomiast w ramach drugiego w marcu br. zostało przeprowadzone pierwsze szkolenie dla studentów kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

unnamed (1)

materiały nadesłane

19-04-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: