REKLAMA

TRANSMISJA NA ŻYWO: Sesja w powiecie. Zmiany w zarządzie i szkoły (VIDEO)

LESKO / PODKARPACIE. Dzisiaj o godzinie 13:00 odbędzie się sesja Rady Powiatu Leskiego, na której radni zajmą się projektami uchwał dotyczącymi między innymi odwołania członka zarządu oraz wyboru nieetatowego wicestarosty. Podjęta zostanie również decyzja związana z dostosowaniem sieci szkół do zapisów reformy oświaty.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje radnych
7. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017.
2) w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Leskiego dla Parafii Rzymskokatolickiej w Lesku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane – „Remont i konserwacja Zabytkowego Ołtarza bocznego Matki Bożej Niepokalanie Poczętej Kościoła Parafialnego w Lesku”.
3) w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. w Powiecie Leskim.
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego.
5) w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
do nowego ustroju szkolnego – wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Powiecie Leskim.
6) w sprawie zmiany statutu samorządowej jednostki organizacyjnej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku”.
7) w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Leskiego.
8) w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Leskiego.
9) w sprawie wyboru nieetatowego Wicestarosty Leskiego.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2016 r. oraz Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku na 2017 r.
9. Sprawozdanie Komisji Stałych Rady Powiatu Leskiego z działalności za 2016 r.
10. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
13. Zakończenie sesji.

14103

27-03-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: