REKLAMA

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SEJMU / CZY GMO TRAFI DO POLSKI? „To zdrada narodu. Nikt nie liczy się z głosem suwerena!” (LIVE)

SANOK / PODKARPACIE. Na 8 czerwca o godz. 12:00 zaplanowano posiedzenie podkomisji w sprawie ustawy o GMO, która otwiera Polskę na uprawy GMO. Sytuacja nie wygląda dobrze, bo rząd upiera się przy konieczności utrzymania zapisu o możliwości tworzenia stref upraw GMO. – Skandal! – grzmią osoby walczące o respektowanie głosu społeczeństwa. Ich zdaniem, zdecydowana większość Polaków jest przeciwna wprowadzeniu jakiejkolwiek możliwości upraw żywności modyfikowanej genetycznie.

1

2

Jolanta Dal

To zdrada narodu polskiego! Chodzi o nic innego, jak lobby korporacyjne. Rządzący nie liczą się z głosem suwerena. Co więcej, sami wielokrotnie zapisują w dokumentach stwierdzenia, że zdecydowana większość społeczeństwa jest przeciwko GMO w Polsce oraz to, że żywność modyfikowana genetycznie może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia obywateli. To prawdziwy skandal! – nie kryje oburzenia Jolanta Dal, radna gminy Komańcza, prowadząca Gospodarstwo Rolne Ekoturystyczne OHANADAL.

10 maja przekazaliśmy oficjalnie poprawki do projektu ustawy o GMO. Dokument był przygotowany profesjonalnie, poparty opiniami prawników. Naszym głównym postulatem jest wprowadzenie zapisu o całkowitym i bezwarunkowym zakazie uwalniania GMO do środowiska. Cały czas musimy walczyć o zatwierdzenie tej poprawki. Dlatego tak ważne jest nasze jak najliczniejsze uczestnictwo w czwartkowym posiedzeniu podkomisji.

Ponadto, Jolanta Dal zauważa, że:To co robi się w tej sprawie można „podciągnąć” pod paragraf 129 Kodeksu Karnego: Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Próbowaliśmy się skontaktować z przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosławem Sachajko, ale niestety nie odebrał od nas telefonu.

POSIEDZENIE PODKOMISJI: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424), sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (nr 106, bud. C).

Cel: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw – http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp#row2.

TRANSMISJA NA ŻYWO Z POSIEDZENIA PODKOMISJI

Obrady rozpoczną się o godzinie 12:00. Źródło: iTV Sejm

UWAGA WAŻNE INFORMACJE: Nasze – strony społecznej – stanowisko i uzasadnienie naszych prawników (skrót) tutaj: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/stanowiskokancelarii.pdf

Projekt nowelizacji do ustawy o GMO z naniesionymi propozycjami poprawek: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/projektnowelizacjii.pdf

UWAGA Czyli zamiast proponowanych przez stronę rządową zapisów: „Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO. 2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej strefą prowadzenia uprawy GMO, po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 3. Uprawę GMO prowadzi się zgodnie z określonymi w tym zezwoleniu warunkami, sposobem i terminem.

MY JAKO STRONA SPOŁECZNA, WYBORCY, OBYWATELE RP – DOMAGAMY SIĘ ZAPISU: Art. 49a. 1. W Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się całkowity i bezwarunkowy zakaz uwalniania GMO do środowiska (w celach komercyjnych i eksperymentalnych).

DODATKOWE propozycje poprawek z uzasadnieniem tutaj: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/poprawki.pdf

LINK do projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/%24File/1424.pdf

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

„Panie ministrze, widział Pan kiedyś kota zdechłego i jednocześnie żywego?” Odważne wystąpienie radnej gminy Komańcza w sprawie GMO (FILM)

0169

tvEkologia.pl

1

źródło: Red., materiały nadesłane / Fundacja ICPPC

08-06-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: