REKLAMA

Trwa rekrutacja w PWSZ Sanok. Nowe atrakcyjne kierunki

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku trwa sesja egzaminacyjna oraz obrony prac licencjackich. Równocześnie jednak uczelnia już rekrutuje kandydatów na studia w nowym roku akademickim 2016/2017. Jak co roku, nabór podzielony jest na dwa etapy: pierwszy trwa do 11 lipca, a drugi do 23 września.

Studiami zainteresowani są przede wszystkim tegoroczni maturzyści, którzy jeszcze kilka dni poczekają na wyniki egzaminu dojrzałości. Co ciekawe jednak, od kilku lat sanocka uczelnia przyjmuje na studia coraz więcej osób nieco starszych – dwa, trzy lata po maturze, ale także trzydziesto- czy czterdziestolatków. Chcą oni poprawić swoją pozycję na rynku pracy czy też po prostu na danym etapie życia znaleźli czas na realizacje planów edukacyjnych albo rozwój zainteresowań.

Podjęcie studiów jest dziś możliwe dla każdego, bez ograniczeń wiekowych, także ukończenie wcześniej innego kierunku studiów nie stanowi przeszkody w podjęciu na nowo edukacji. Co ważne, każdy student ma jednakowe prawa w staraniach o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora (naukowe) czy nagrodę rektora za działalność sportową, artystyczną czy naukową.

Warto zapoznać się z ofertą edukacyjną PWSZ w Sanoku. Uczelnia zaprasza na dwanaście kierunków studiów licencjackich, inżynieryjnych i magisterskich, a także do kształcenia podyplomowego i na kursach.

Pełna oferta dostępna na stronie uczelni:
www.pwsz-sanok.edu.pl/dzial-toku-studiow/dla-kandydatow

SONY DSC

Kierunki studiów:

1) STUDIA LICENCJACKIE:

1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
– specjalność – edukacja muzyczna

2. EKONOMIA, specjalności:
– ekonomia
– ekonomika handlu i sprzedaży

3. NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA, specjalności:
– nowe media reklama, kultura współczesna
– grafika komputerowa
– fotografia i film 

4. PEDAGOGIKA, specjalności:
– logopedia i terapia pedagogiczna
– pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną
– edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

5. PIELĘGNIARSTWO 

6. PRACA SOCJALNA, specjalności
– praca socjalna z opieką środowiskową i instytucjonalną
– praca socjalna z opieką nad osoba starszą i niepełnosprawną
– praca socjalna z resocjalizacją

7. RATOWNICTWO MEDYCZNE

2) STUDIA INŻYNIERSKIE:

1. GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH

2. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, specjalności:
– budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych
– informatyka stosowana w budowie maszyn
– komputerowe wspomaganie projektowania
– mechatroniczne urządzenia przemysłowe
– programowanie i obsługa obrabiarek CNC

3. ROLNICTWO, specjalności:
– doradztwo rolniczo-ekonomiczne
– monitoring i kształtowanie środowiska rolniczego

4. GOSPODARKA ZASOBAMI NA OBSZARACH WIEJSKICH, specjalności:
– menadżer spółdzielczości
– lider samorządu

3) STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE:

PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA (studia II stopnia, 2 letnie uzupełniające magisterskie)

STUDIA PLANOWANE:

1. FIZJOTERAPIA (studia I stopnia licencjackie)
2. GASTRONOMIA Z DIETETYKĄ (studia I stopnia inżynierskie)

STUDIA PODYPLOMOWE:

1. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Z DIAGNOZĄ I TERAPIĄ  PSYCHOPEDAGOGICZNĄ
2.  PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
3. SOCJOTERAPIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA
4. EDUKACJA MEDIALNA I KULTURALNA
5. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA INŻYNIERSKIEGO
6. SPÓŁDZIELCZOŚĆ W NOWYCH WARUNKACH EKONOMICZNYCH
7. ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW NIEROLNICZYCH
8. ZARZĄDZANIE I ROZWÓJ ZASOBÓW WIEJSKICH W PROW 2014-2020
9. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
10. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
11. ASYSTENT OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ
12. EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU – NOWOŚĆ
13. ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ – NOWOŚĆ
14. KOMPUTEROWE STEROWANIE OBRABIARKAMI NUMERYCZNYMI CNC – NOWOŚĆ

KURSY I SZKOLENIA:

1. SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
2. SZKOLENIE W ZAKRESIE SPECJALIZACJI I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
3. SZKOLENIE W ZAKRESIE SPECJALIZACJI II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

rekrutacja1zdj

27-06-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: