REKLAMA

W PIĄTEK SESJA W POWIECIE: Radni podejmą uchwałę w sprawie skargi na działalność starosty leskiego

LESKO / PODKARPACIE. 24 listopada (piątek)o godz. 13.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu Leskiego. Publikujemy porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje radnych
 7. Podjęcie uchwał:
 • zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017,
 • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego,
 • w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego na rzecz Gminy Lesko,
 • w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 2267R relacji Lesko-Jankowce-Glinne,
 • w sprawie przeprowadzenia procedury wyboru firmy audytorskiej,
 • w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Leskiego.
 1. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r. dokonanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lesku i Starostę Leskiego.
 2. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
 1.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
 3. Zakończenie sesji.

materiały nadesłane

20-11-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: