REKLAMA

WOT: Terytorialsom, tak jak innym żołnierzom, także przysługuje odprawa od pracodawców. Ich koszty pokryje wojsko

SANOK, REGION / PODKARPACIE. W Sanoku funkcjonuje 35 batalion lekkiej piechoty Obrony Terytorialnej. Terytorialsi zatrudnieni są w różnych miejscach w pięciu powiatach: sanockim, leskim, bieszczadzkim, brzozowskim i krośnieńskim. Warto przypomnieć, że w związku z powołaniem do służby przysługuje im stosowna odprawa od pracodawców.

Takie prawo wynika wprost z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Artykuł 125 mówi, że
pracownikowi powołanemu do zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej przysługuje odprawa od pracodawcy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia, obliczonego według określonych zasad dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Co ważne odprawa taka nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby.

Uszczegółowieniem zapisu art. 125 ustawy, jest rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez nich ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, które weszło w życie 19 sierpnia br. – wyjaśnia mjr Piotr Lasek, szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku.

???????????????????????????????

Osoby, którym odprawa przysługuje musza przygotować stosowne dokumenty.

– Do wniosku kierowanego do pracodawcy, żołnierz Obrony Terytorialnej załącza kopię książeczki wojskowej oraz karty powołania do służby podpisaną przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień, a także zaświadczenie dowódcy jednostki z terminem odbytego szkolenia w ramach TSW pełnionej rotacyjnie – precyzuje major.

Kiedy wszystkie formalności zostaną spełnione i pracodawca wypłaci żołnierzowi należne środki, wówczas może on ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

Pracodawca wypełnia wniosek w sprawie wypłaty świadczenia rekompensującego wypłatę odprawy, który określa załącznik do przywołanego rozporządzenia MON i wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty, przesyła do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego ze względu na siedzibę firmy. W naszym przypadku jest to Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie – uzupełnia mjr Piotr Lasek.

Warto także dodać, że postępowanie w sprawie wypłaty świadczeń jest zwolnione z opłat i kosztów administracyjnych.

ZOBACZ TAKŻE:

„Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić”. Kolejni terytorialsi zaprzysiężeni (FILM)

Szkolenie poligonowe, musztra i oswajanie się z bronią. Trwają szkolenia kolejnych terytorialsów z batalionu sanockiego (FILM, ZDJĘCIA)

Miasto przygotowuje się na przyjęcie żołnierzy WOT. Czy w Sanoku powstanie strzelnica? (FILM)

Po wielu chudych latach w końcu mamy wojsko w Sanoku. Trwa formowanie sanockiego batalionu Obrony Terytorialnej

29-09-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: