REKLAMA

WSIiZ w prestiżowym międzynarodowym rankingu U-Multirank

U-Multirank wyrasta na jeden z najpopularniejszych rankingów uczelni w Europe, ale także i na świecie – w edycji 2018 ewaluacji poddano ponad 1600 uczelni z 95 krajów świata. W rankingu wysokie noty zajęła rzeszowska WSIiZ, plasując się tym samym w czołówce sklasyfikowanych polskich szkół wyższych. Uczelnia uzyskała najwyższe noty (tj. A lub B) w kilkunastu kategoriach.

U-Multirank tworzony jest przez prestiżowe instytucje europejskie badające szkolnictwo wyższe, a dodatkowo korzysta ze wsparcia Komisji Europejskiej.

U-Multirank oferuje studentom, ich rodzicom oraz innym zainteresowanym osobom wartościowe spojrzenie na instytucję szkolnictwa wyższego poprzez szereg parametrów, co jest bardzo pożądane dla dokonania wyboru odpowiedniej uczelni, jak również dla pobudzania zdrowej konkurencji między uczelniami – podkreśla Tibor Navracsics, Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu UE.

U-Multirank jest narzędziem pozwalającym na porównywanie uczelni na wielu płaszczyznach. Ocena uczelni w rankingu dokonywana jest poprzez przyporządkowanie – w ramach każdego z ponad 30 wskaźników – do jednej z pięciu kategorii tj. od A (bardzo dobra) do E (słaba). Co istotne, wyniki rankingu opierają się także na badaniu opinii blisko 100 tys. studentów.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest jedyną uczelnią z Podkarpacia, która poddała się ewaluacji U-Multirank. Spośród polskich uczelni, obok WSIiZ, klasyfikowane są m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański czy Uniwersytet SWPS. Ranking odnotowuje wyniki dla takich znanych uczelni zagranicznych jak m.in. Harvard University, University of Oxford czy University of Cambridge.

WSIiZ uzyskała najwyższe noty tj. A (bardzo dobry) i B (dobry) łącznie aż w 13 wskaźnikach, takich jak m.in. odsetek absolwentów studiów I i II stopnia, którzy znaleźli pierwszą pracę w regionie; liczba osiągnięć naukowych w twórczości i sztukach wykonawczych; ilość utworzonych przedsiębiorstw typu spin-off; procent absolwentów, którzy ukończyli studia w przewidzianym terminie; a także liczba profesjonalnych publikacji w przeliczeniu na kadrę akademicką oraz programów prowadzonych w języku obcym.

Ranking ten jest szczególnie ważny dla kandydatów na studia, którzy mają możliwość w miarodajny sposób porównać biorące w nim udział uczelnie z całej Europy. W tym rankingu od początku udział bierze Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania, notując za każdym razem wysokie oceny – podsumowuje Dominik Łazarz, rzecznik prasowy WSIiZ.

Więcej informacji o studiach we WSIiZ można znaleźć na stronie: wsiz.rzeszow.pl/kandydaci

001

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

28-06-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Następny artykuł:
»