REKLAMA

Wysoka nota dla sanockiego pielęgniarstwa

SANOK / PODKARPACIE. Kierunek pielęgniarstwo prowadzony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku na mocy uchwały nr 747/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 września 2015 r. otrzymał pozytywną ocenę programową PKA uzyskując akredytację do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na 6 (sześć) lat.

Zaznaczyć należy, że wszystkie spośród przyjętych przez PKA kryteriów jakościowych oceny programowej, a więc: kryteria odnoszące się do koncepcji rozwoju kierunku, celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się, a także wewnętrznego sytemu zapewnienia jakości kształcenia, uzyskało ocenę „w pełni”.

IMG_4411

Kierunek pielęgniarstwo PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku od początku swego funkcjonowania dzięki wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej, rekrutującej się spośród profesorów krajowych i zagranicznych renomowanych uniwersytetów jak i specjalistów ze znanych ośrodków medycznych, zapewnia wysoki poziom nauczania, ciesząc się nieniknącą popularnością wśród kandydatów na studia. Praktyczny profil kształcenia pozwala na zdobycie fachowych umiejętności, co ma przełożenie na zdobycie pracy w zawodzie, tak w kraju, jak i za granicą.

IMG_2836
2L4A1035
materiał nadesłany

09-10-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym: