REKLAMA

XXIV Sesja Rady Powiatu Leskiego

LESKO / PODKARPACIE. W dniu 19 sierpnia 2016 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu Leskiego.img_5800

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje radnych
7. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2016.
2) w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku.
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego.
8. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
11. Zakończenie sesji.

19-08-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: