REKLAMA

Zdobądź tytuł ratownika! Weź udział w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest najbardziej zaawansowanym kursem z dziedziny Ratownictwa Medycznego na rynku szkoleniowym dla osób bez wykształcenia medycznego! Po ukończeniu kursu, uczestnicy otrzymają zaświadczenie nadające tytuł Ratownika.

KPP kwiecien

Basen „Aquarius” Lesko
ul. Bieszczadzka 7
38-600 Lesko

Część I: 17.04 – 19.04.2015 | Część II: 24.04 – 26.04.2015 | Cena: 600zł
Godziny zajęć – w tygodniu 16:00 – 20:00, weekend 9:00 – 20:00

 

CELE
Głównym celem Kursu jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia) do czasu przekazania poszkodowanych jednostkom ochrony zdrowia. Uczestnicy kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego.

ZAKRES TEMATYCZNY
Kurs realizuje 66 godzinny program zapisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zajęcia prowadzone są wg standardów Europejskiej Rady Resuscytacji 2010 oraz według ITLS (International Traum Life Support).

ODBIORCY
Głównymi odbiorcami naszej oferty są pracownicy i członkowie organizacji ratowniczych (dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych).
Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

MATERIAŁY EDUKACYJNE
Każdy z kursantów otrzymuje materiały edukacyjne w postaci:
– drukowanych schematów działania (algorytmy postępowania ratowniczego),
– notatnika,
– długopisu,
– materiałów w formie elektronicznej,
– koszulki z napisem RATOWNIK

EGZAMIN
Egzamin składa się z dwóch części:

Część teoretyczna – test składający się z 30 pytań egzaminacyjnych wybranych z puli 201 pytań. Pozytywne zaliczenie części teoretycznej uzyskuje się po zaznaczeniu min. 27 odp. prawidłowych.
Część praktyczna, (po pozytywnym zaliczeniu testu) – obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:
– dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy,
– resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie do nauki pierwszej pomocy.

ZAŚWIADCZENIA
Po odbyciu całości Kursu KPP oraz pozytywnym zaliczeniu Egzaminu, każdy uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie Ukończenia Kursu KPP z nadaniem tytułu RATOWNIKA.

ZAPISY NA KURS
Zapisy odbywają się drogą telefoniczną pod nr. tel. 531 961 999
Liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

KOORDYNATOR KURSU
Bartłomiej Turopolski

 

Tekst sponsorowany

09-04-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym: