REKLAMA

ZSTiA zrealizuje kolejny projekt. Powiat podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy (ZDJĘCIE)

RZESZÓW, LESKO / PODKARPACIE. Dobre wiadomości czekają obecnych i przyszłych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku. W najbliższym czasie, bo już od stycznia 2018 roku, w szkole będzie realizowany kolejny projekt, który uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Oficjalne podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu”  nastąpiło 13 września w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Sygnatariuszem umowy, ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, był Dyrektor WUP Tomasz Czop. W imieniu Powiatu Leskiego umowę podpisali: Starosta Leski Andrzej Olesiuk oraz Wicestarosta Adam Milczanowski.

Jedynie 12 wniosków spełniło kryteria i uzyskało wymaganą liczbę punktów niezbędną do dofinansowania w ramach konkursu. Całkowita wartość projektu 2 046 961,07 zł. Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku uzyskał największe dofinansowanie w konkursie (średnie dofinansowanie dla pozostałych 11 projektów nie przekracza 500 tys. zł). Celem realizacji  projektu w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku jest wyrównanie szans i zniwelowanie różnic edukacyjnych w województwie podkarpackim. Projekt realizowany będzie od 1.01.2018 – 31.10.2019.

projekt1

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych będą mogli skorzystać z różnych form doskonalenia zawodowego w celu nabycia dodatkowych umiejętności oraz kwalifikacji. Będą to min. staże/praktyki zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe, 15 różnych kursów zawodowych dających dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz wyposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt informatyczny.

Zadaniem projektu jest wyposażenie młodzieży w umiejętność poruszania się na rynku pracy oraz dodania pewności i odwagi do zakładania własnych działalności gospodarczych w naszym regionie, którego potencjał zostanie im przybliżony w ramach odbytych staży. Bardzo ważnym zadaniem projektu jest również zacieśnienie współpracy naszej szkoły z przedsiębiorcami.

materiały nadesłane

06-10-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: