REKLAMA

Bezpieczny powrót do szkoły

REGION PODKARPACIE. Wakacje dobiegają końca, od poniedziałku rozpoczynamy  rok szkolny. Jest to okres, w którym dzieci  uczęszczające do szkół stanowią grupę narażoną na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Podobnie, jak w latach ubiegłych Straż Miejska i Policja podejmie w tym okresie wzmożone działania profilaktyczne pod nazwą „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”.

Idąc do szkoły, wracając z niej, bawiąc się na podwórku lub przebywając samo w domu, dziecko może stać się ofiarą przestępstwa lub nieszczęśliwego wypadku. Zagrożenia ze strony kierujących pojazdami, kontakt z osobą obcą, a także przypadki obecności bezpańskich psów na naszych ulicach – to kilka z wielu niebezpieczeństw, na które narażone są dzieci pozostające bez opieki rodziców. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest jednym z priorytetowych zadań, przed którym staje  Policja i  Straż Miejska.

Dbanie o bezpieczeństwo dziecka to również zadanie rodziców. To właśnie oni powinni uświadomić sobie zagrożenia, na jakie narażone jest dziecko. Od ich postawy, od tego, czy będą umieli nauczyć je radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poczucia odpowiedzialności za siebie, swój dom i bliskich zależeć może bardzo wiele. To Rodzice powinni przestrzegać pewnych zasad – być dla dzieci wzorem prawidłowego postępowania w każdej sytuacji. Pamiętajmy, że od nich dzieci przejmują wzory zachowań. Należy pamiętać, że jedynie dziecko świadome zagrożeń będzie unikać nierozsądnych zachowań i skutecznie chronić się przed staniem się ofiarą przestępstwa.

Bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły/domu, można zwiększyć poprzez:

  • wybór najbezpieczniejszej trasy, ze zwróceniem uwagi na natężenie ruchu osób i pojazdów, miejsca szczególnie niebezpieczne (przejścia przez jezdnie, tory kolejowe, kładki, wykopy, oświetlenie ulic). Przypomnienie dziecku, że nie można zbaczać ze wspólnie ustalonej trasy,
  • wpajanie odpowiedniej wiedzy i nawyków z zakresu ruchu drogowego. Ucząc przepisów  sami musimy zgodnie z nimi postępować,
  • nie dawanie dziecku do szkoły większych kwot pieniędzy, co uchroni je przed możliwością stania się ofiarą kradzieży. Dziecko musi wiedzieć, że nie powinno zostawiać w kieszeni kurtki pieniędzy oraz kluczy do mieszkania. O utracie kluczy dziecko powinno niezwłocznie powiadomić rodziców,
  • natychmiastowe reagowanie i zawiadomienie Policji lub Straży Miejskiej, oraz dyrekcji szkoły, gdy dziecko zacznie być prześladowane przez starszych kolegów, którzy wymuszają pieniądze lub inne rzeczy strasząc, grożąc pobiciem, lub w jakikolwiek inny sposób naruszają prawo,
  • zwrócenie uwagi dzieciom na zagrożenia ze strony osób OBCYCH:

      – dziecko nie powinno przyjmować od OBCYCH słodyczy, napojów oraz prezentów,

      – nie może mówić OBCYM o tym, gdzie mieszka,

      – pod żadnym pozorem nie powinno iść z osobą nieznajomą w jakiekolwiek miejsce przez nią wskazane, wsiadać do samochodu OBCEGO,

      – nie powinno zatrzymywać się przy osobie OBCEJ, jeśli w pobliżu nie ma ludzi,

     –  jeśli OBCY będzie próbował je zatrzymać powinno biec w kierunku, gdzie są ludzie (do sklepu, na pocztę, itp.), jeśli będzie taka potrzeba – nie wstydzić się wołać  o pomoc. Nie powinniśmy straszyć dziecka strażnikiem miejskim czy też policjantem – w razie zagrożenia nie zechce prosić o pomoc funkcjonariusza – osoby, której się boi, do której nie ma zaufania.

 
Aby uniknąć pogryzienia dziecka przez psy nauczmy je, że:

  • nie wolno dotykać i głaskać psów bezpańskich lub obcych bez zgody właściciela,
  • nie powinno się przeszkadzać psu w jedzeniu; nie należy zabierać przedmiotów pilnowanych przez psa,
  • nie można drażnić zwierząt, bić i rzucać w nie kamieniami.
     

Jeśli zauważysz obce dziecko w tarapatach, nie przechodź obojętnie! Zainteresuj się, spróbuj pomóc – w razie potrzeby zadzwoń na Policję 997 lub alarmowy 986.

Możesz w ten sposób zapobiec nieszczęściu!

pexels-photo-173666

zdjęcie podglądowe: pixabay.com

31-08-2018