REKLAMA

Dariusz Sobieraj zaprasza na spotkanie z marszałkiem Piotrem Zgorzelskim!

IWONICZ-ZDRÓJ / PODKARPACIE. 5 października 2023 roku o godzinie 15:00 w Sali Widowiskowej „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się spotkanie otwarte z wicemarszałkiem Sejmu RP Piotrem Zgorzelskim. Na rozmowę z członkiem Koalicji Polskiej i PSL zaprasza dr Dariusz Sobieraj, kandydat Trzeciej Drogi na posła w zbliżających się wyborach parlamentarnych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Dariusz Sobieraj i Włodzimierz Bodnar łączą siły! Chcą zmienić służbę zdrowia (VIDEO)

Dariusz Sobieraj jest kandydatem Trzeciej Drogi w zbliżających się wyborach do Sejmu RP.

Jest radnym województwa podkarpackiego IV, V i VI kadencji.Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia.

W latach 2010 – 2013 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmiku oraz Przewodniczącego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji. W sejmiku V kadencji był członkiem Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia.

W roku 1988 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, w 2016 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, specjalista z zakresu chirurgii ogólnej i urologii oraz organizacji służby zdrowia.
Po studiach pracował w Szpitalu w Brzozowie, najpierw jako młodszy asystent na Oddziale Chirurgii Ogólnej, a następnie na stanowisku Kierownika Oddziału Pomocy Doraźnej. We wrześniu 1997 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Ordynatora Oddziału Chirurgii w Brzozowie, a od grudnia 1997 r. do chwili obecnej pełni funkcję Ordynatora Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Wraz z zespołem współpracowników wdrożył na Oddziale najnowocześniejsze zabiegi urologiczne, takie jak usunięcie pęcherza moczowego z utworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego, radykalną prostatektomię oraz wiele innych metod zarówno endoskopowych, jak i klasycznych. Od 1 lipca 2008 r. jest także Konsultantem ds. Urologii dla Województwa Podkarpackiego.

Aktywnie działa w wielu towarzystwach medycznych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych, m.in. w Polskim Towarzystwie Urologicznym, Europejskim Towarzystwie Urologicznym (EUA) oraz Amerykańskim Towarzystwie Urologicznym (AUA). Od listopada 2018 roku jest w zarządzie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Przez trzy kadencje (od 1998 do 2010 roku) pełnił funkcję radnego Powiatu Krośnieńskiego. W latach 1998-2002 był Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Rodziny. W kolejnej kadencji pełnił obowiązki członka Komisji Zdrowia i Rodziny oraz Komisji Budżetu i Finansów, a w roku 2006 został ponownie wybrany i powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, a także członka Komisji Transportu i Budownictwa oraz Komisji Zdrowia i Rodziny.

Od 20 lat należy do Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ma czworo dzieci oraz troje wnuków: Jasia, Ninkę i Adasia.

*opis: UMWP

plakat: materiały nadesłane

Piotr Zgorzelski to jeden z liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Ukończył Uniwersytet Łódzki na kierunku historia, uzyskując tytuł magistra, a także studnia podyplomowe z ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia z zakresu integracji europejskiej w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz studia menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel w szkołach podstawowych w Ciachcinie i w Leszczynie Szlacheckim, gdzie w latach 1992 – 1998 pełnił funkcję dyrektora. Następnie przez cztery lata zajmował stanowisko wicewójta gminy Bielsk.

W 2003 został dyrektorem delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku. W latach 2002 – 2010 pełnił funkcję radnego powiatu płockiego. W 2010 został wybrany na Starostę Płockiego. W 2011 roku uzyskał mandat poselski.

Był posłem na Sejm VII i VIII kadencji. Wybrany został również na IX kadencję. W Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej brał czynny udział w pracach wielu komisji oraz podkomisji, m.in.: był Przewodniczącym Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Polskiej Samorządności. Jest także członkiem Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictw Ludowe – Koalicja Polska. W strukturach PSL pełni funkcję Sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL.

12 listopada 2019 r. został wybrany na wicemarszałka Sejmu IX kadencji.

*opis: oficjalna strona internetowa Piotra Zgorzelskiego

grafika poglądowa, foto PZ: oficjalna strona internetowa Piotra Zgorzelskiegom foto DS: profil Facebook

Materiał wyborczy KWW Trzecia Droga PSL – Polska2050 Szymona Hołowni

03-10-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym: