REKLAMA

Inwestycje w poprawę dostępności i jakości usług społecznych (VIDEO)

|

Inwestycje w poprawę dostępności i jakości usług społecznych (VIDEO)

RZESZÓW / PODKARPACIE. Za ponad 18 mln złotych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Sanok – Lesko, wyremontowanych i przebudowanych zostanie kilka budynków użyteczności publicznej. Umowa na realizację projektu została dziś podpisana w urzędzie marszałkowskim. Z ramienia zarządu, dokument sygnowała Maria Kurowska.

Projekt, którego liderem jest miasto Sanok, będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, a jego celem jest poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem z powodu niepełnosprawności, choroby lub starszego wieku.

W krótkiej uroczystości podpisania dokumentu uczestniczyli: poseł Piotr Uruski, Tomasz Matuszewski – burmistrz Sanoka, Adam Snarski – burmistrz Leska, Ernest Nowak – burmistrz Zagórza, Anna Hałas – wójt gminy Sanok, Bogdan Florek – skarbnik Sanoka oraz ks. Paweł Konieczny – z-ca dyr. Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Członek zarządu województwa – Maria Kurowska, nie kryła radości z podpisanej umowy.

– Cieszę się, że współpraca pomiędzy województwem, a innymi jednostkami samorządu oraz organizacjami, przekłada się na wymierne efekty. Dziś budynki, które utraciły swoje społeczne funkcje, niszczały przez lata, dzięki temu projektowi odzyskają swój dawny blask – mówiła Maria Kurowska.

W imieniu parlamentarzystów, głos zabrał obecny na uroczystości poseł Piotr Uruski.

– Wiemy, że szczególnie premiowane są projekty, które służą integracji, które trafiają do kilku samorządów. Bo wtedy na większym terenie kompleksowo rozwiązujemy dany problem. Dlatego z przyjemnością gratuluję pani Marszałek oraz beneficjentom tego projektu – dodał Piotr Uruski.


O PROJEKCIE:

Wartość ogółem projektu wynosi: 18 117 575,76 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 12 718 773,67 zł,
Dofinansowanie: 8 681 591,99 zł
Rozpoczęcie realizacji projektu: 31.12.2018 r,
Zakończenie realizacji projektu: 28.02.2021 r.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem z powodu niepełnosprawności, choroby lub starszego wieku, zamieszkujących obszary rewitalizacji na terenie MOF Sanok-Lesko. Projekt składa się z 4 zadań realizowanych przez Lidera Gminy Miasta Sanoka (nie ponosi wydatków w ww. projekcie) oraz czterech partnerów: Gmina Sanok, Gmina Lesko, Gmina Zagórz, Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja niezagospodarowanych obiektów i przestrzeni z nimi związanych funkcjonalnie, obejmująca:

Gminę Sanok

Stworzenie Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób, niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok. Przedmiotem zadania jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku w części po dawnej szkoły w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej.

Wartość ogółem wynosi: 8 531 851,15 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 5 958 637,23 zł,
Dofinansowanie: 3 249 840,73 zł

Gminę Lesko

Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci Przedmiotem zadania jest przebudowa części budynku dawnej Świątyni Ormiańskiej zlokalizowanej w Lesku ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci.

Wartość ogółem wynosi: 2 117 259,80 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 2 117 259,80 zł,
Dofinansowanie: 1 799 035,60 zł

Gminę Zagórz

Nadanie nowej funkcji części budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu wraz z poprawą atrakcyjności, bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu funkcjonalnie związanego z obiektem Przedmiotem zadania jest adaptacja pomieszczeń w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (MGOKiS) z przeznaczeniem na Klub Aktywnego Seniora wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z budynkiem.

Wartość ogółem wynosi: 2 011 566,82 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 2 004 079,95 zł,
Dofinansowanie: 1 700 060,99 zł

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Rewitalizacja dawnego Domu Kultury na cele działalności społecznej, opiekuńczej i wychowawczej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Przedmiotem zadania jest rozbudowa, przebudowa, dobudowa i nadbudowa istniejącego budynku Domu Kultury w Sanoku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności społecznej – Caritas.

Wartość ogółem wynosi: 5 456 897,99 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 2 638 796,69 zł,
Dofinansowanie: 1 932 654,67 zł

Michał Mielniczuk / BP UMWP

03-04-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym: