REKLAMA

LESKO: Strażacy obchodzili swoje święto (FOTO)

LESKO / PODKARPACIE. 10 maja 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczął dowódca uroczystości st. kpt. Maciej Wojtanowski, który złożył meldunek zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Danielowi Dryniakowi.

 

Następnie p. o. komendanta powiatowego PSP w Lesku bryg. Jacek Dydek przywitał przybyłych na uroczystość gości, wśród których byli między innymi: przedstawiciel Piotra Uruskiego posła na Sejm RP Aneta Figiel, przedstawiciel Bogdana Rzońcy posła na Sejm RP Kinga Wilk, dyrektor ośrodka Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach ks. Bogdan Janik, przewodniczący rady powiatu leskiego Marek Małecki, starosta powiatu leskiego Andrzej Olesiuk, wójt gminy Cisna Renata Szczepańska, wójt gminy Olszanica Krzysztof Zapała, zastępca wójta gminy Baligród Jerzy Habowski, sekretarz miasta i gminy Lesko Magdalena Mazurkiewicz, komendant miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak, komendant powiatowy PSP z Sanoku mł. bryg. Grzegorz Oleniacz, zastępca komendanta powiatowego PSP w Brzozowie bryg. Krzysztof Folta, byli komendanci powiatowi PSP w Lesku, komendant powiatowy policji w Lesku podkom. Jacek Pączek, zastępca komendanta placówki Straży Granicznej w Wetlinie mjr SG Tomasz Skawiński, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych mjr SW Marek Filipowicz, komendant gminny oddziału miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lesku dh Zdzisław Zygmunt, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Lesku Dariusz Kapinos, dyrektor SP ZOZ w Lesku Robert Płaziak, dyrektor Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce Krzysztof Majcher, nadleśniczy nadleśnictwa Lesko Zbigniew Pawłowski
przedstawiciel nadleśniczego nadleśnictwa Cisna Łukasz Mokrzyński.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został:
st. ogn. Lucjan Matuszewski.

Awans na stopień aspiranta sztabowego otrzymał:
st. asp. Paweł Piątkowski.
Awans na stopień aspiranta otrzymał:
mł. asp. Tomasz Czuryło.
Awans na stopień ogniomistrza otrzymał:
mł. ogn. Mariusz Gnap.
Awans na stopień młodszego ogniomistrza otrzymali:
st. sekc. Jacek Bentkowski,
st. sekc. Paweł Bereżański,
st. sekc. Wojciech Łuczejko,
st. sekc. Wojciech Piątkowski.
Awans na stopień starszego sekcyjnego otrzymał:
sekc. Mateusz Szałankiewicz.

Podczas uroczystości samorządowcom powiatu leskiego wręczono okolicznościowe podziękowanie od kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Lesku.

Opracowanie: st. kpt. Robert Jedynak, KP PSP w Lesku
Zdjęcia: asp. Marek Szatkowski, KP PSP w Lesku

 


15-05-2018